top of page
  • Marta Dušková

Sanitka není taxi aneb kdy má pacient nárok na cestu k lékaři sanitkou?

Nárok na transport sanitkou se řídí zákonem o veřejném zdravotním pojištění, ale právní nárok na převoz sanitkou, o kterou pacient kdykoliv požádá, však není. Převoz sanitkou z domova na vyšetření vždy doporučuje ošetřující lékař a vydává poukaz na dopravu současně se žádankou na dané vyšetření. Poukaz je vydáván na základě zdravotního stavu pacienta, kdy není vhodné využití jiné přepravy. Například snížená pohyblivost, malátnost, pooperační stavy, psychiatrická onemocnění apod.

Lékař vystaví Příkaz ke zdravotnímu transportu na základě diagnózy pacienta, na jehož základě je dopravní zdravotní služba proplacena zdravotní pojišťovnou pacienta.

Pokud diagnóza pacienta neodpovídá právu na přepravu DZS proplacenou zdravotní službou, je možné využít sanitky jako samoplátce. Pokud lékař nenabídne převoz sanitkou sám a pacient se domnívá, že se nezvládne přepravit sám, může lékaře požádat a uvést důvody, proč sanitku potřebuje.


Na níže uvedených panelech z Fakultní nemocnice v Motole je uvedeno pár příkladů požadavků pacientů, kteří se domnívají, že mají právní nárok na sanitku vždy.

Jen pro ilustraci:

  • Ráda bych jela v sanitě sama. Minule jsme jeli tři a byla to okružní jízda Prahou.

  • Tu sanitu mi přidělte. Bydlím ve Strašnicích. Vezměte to přes Malešice, já jen krátce vyběhnu pro další zavazadlo.

  • Pacientka se opakovaně ujišťuje, že domů ji opět poveze sanitou ten sympatický blonďák, co ji veze jako princeznu. Jinak si prý raději počká…


Sanitka není taxi, je to vozidlo dopravní zdravotní služby určené k přepravě raněných, nemocných a rodiček.


Podrobnější informace k převozu dopravní zdravotní službou je možné najít v článku Cesta k lékaři sanitkou - kdy máte nárok (zdravezdravi.cz).


950 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page