top of page
  • Marta Dušková

Seifertovy Kralupy otvírají 26. ročník

Autorskou literární soutěž v rámci 26. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy právě vyhlásilo jako každý rok město Kralupy nad Vltavou.


Literární soutěže se může zúčastnit každý občan České republiky bez omezení věku a soutěž probíhá ve dvou věkových kategorií a to od 14 do 18 let (dovršených do 30.6. soutěžního roku) a kategorie nad 18 let bez omezení. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je zaslání maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných česky psaných veršů elektronicky anebo vytištěné ve čtyřech exemplářích. Jedna z básní musí mít formu sonetu. Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být podepsány či nějak označeny.


Práce do soutěže zaslané poštou budou obsahovat tři neoznačené exempláře a neporušenou zalepenou obálku se jménem, příjmením, věkem a bydlištěm. Při zasílání elektronickou cestou budou povinné údaje vypsány přímo v emailu, nikoliv v přiložených básních ve formátu doc nebo pdf. Zaslané práce se nevracejí.


Uzávěrka literární soutěže je 20. června a vítězné práce, které budou porotou vybrány, budou odměněny.


Práce poštou na adresu: Kulturní a společenské středisko v Kralupech, „Seifertovy Kralupy, k rukám J. Košťálové, náměstí J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou.

Práce elektronicky na adresu: seifertovykralupy@mestokralupy.cz

Dotazy na telefonu: Jitka Košťálová tel. 734 695 011


Jubilejní 25. ročník z roku 2020 je možné si připomenout na videu.


10 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page