top of page
  • Marta Dušková

Silvestr se blíží a chvilková neopatrnost může změnit nejen váš život

Právě teď je zvýšený zájem o nákup výrobků zábavné pyrotechniky a tím pádem samozřejmě i zvýšená nabídka obchodníků ne vždy na patřičné úrovni.

Policie ČR zveřejnila na svém webu varování a zásady, které je třeba dodržovat při použití pyrotechnických výrobků v článku Silvestrovská zábavní pyrotechnika - Policie České republiky.


Při používání zábavní pyrotechniky pravidelně dochází k řadě velmi tragických případů poškození zdraví i majetku s rozsáhlými důsledky pro osoby, které je zavinily! Smrt, devastující zranění, těžké popáleniny, požár – to vše může způsobit zábavní pyrotechnika (pyrotechnické výrobky). Několik vteřin neopatrnosti může zcela změnit váš život, i život lidem ve vašem okolí!


Pyrotechnické výrobky používejte vždy na místě, kde nedojde k ohrožení osob a majetku, užívejte je pouze k účelu, ke kterému jsou vyrobeny a zásadně jen způsobem, který stanoví výrobce v přiloženém návodu.

Alkohol a jiné návykové látky obecně snižují úsudek, a proto je nikdy před použitím těchto výrobků neužívejte. Vždy si řádně seznamte s funkcí výrobku a také s návodem, jak jej správně užívat. Jakékoliv experimentování s jiným použitím, zejména za účelem zkoušení účinků těchto výrobků na jiné předměty nebo doplňováním těchto výrobků dalšími komponenty pro zesílení jejich účinku může vést k těžkým zraněním osob a způsobení rozsáhlých škod s následným vznikem trestněprávní i občanskoprávní odpovědnosti osoby, která výrobek použila neschváleným způsobem.


Policejní pyrotechnici žádají všechny sváteční dělostřelce o maximální opatrnost.

Neodpalujte pyrotechniku na balkonech nebo z oken.

Pamatujte! Kdo si škrtne, ten si bouchne, kdo si bouchne, ten si neškrtne!

Prosím dodržujte jednoduchá pravidla a když už musíte odpalovat, tak dodržte tyto zásady:

buďte opatrní při používání zábavní pyrotechniky

kupujte pouze pyrotechnické výrobky, které prošly řádným testováním bezpečnosti - nakupujte ve specializovaných obchodech

pyrotechnické výrobky ukládejte mimo dosah dětí

čtěte a dodržujte návod k použití

před manipulací s pyrotechnickými výrobky nepožívejte alkohol ani jiné návykové látky


Nedodržení zásad je nejčastější příčinou vážného úrazu nebo vzniku škody na majetku.


11 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page