top of page
  • Marta Dušková

Silvestr se blíží a chvilková neopatrnost může změnit nejen váš život

Právě teď je zvýšený zájem o nákup výrobků zábavné pyrotechniky a tím pádem samozřejmě i zvýšená nabídka obchodníků ne vždy na patřičné úrovni.

Policie ČR zveřejnila na svém webu varování a zásady, které je třeba dodržovat při použití pyrotechnických výrobků v článku Silvestrovská zábavní pyrotechnika - Policie České republiky.


Při používání zábavní pyrotechniky pravidelně dochází k řadě velmi tragických případů poškození zdraví i majetku s rozsáhlými důsledky pro osoby, které je zavinily! Smrt, devastující zranění, těžké popáleniny, požár – to vše může způsobit zábavní pyrotechnika (pyrotechnické výrobky). Několik vteřin neopatrnosti může zcela změnit váš život, i život lidem ve vašem okolí!


Pyrotechnické výrobky používejte vždy na místě, kde nedojde k ohrožení osob a majetku, užívejte je pouze k účelu, ke kterému jsou vyrobeny a zásadně jen způsobem, který stanoví výrobce v přiloženém návodu.

Alkohol a jiné návykové látky obecně snižují úsudek, a proto je nikdy před použitím těchto výrobků neužívejte. Vždy si řádně seznamte s funkcí výrobku a také s návodem, jak jej správně užívat. Jakékoliv experimentování s jiným použitím, zejména za účelem zkoušení účinků těchto výrobků na jiné předměty nebo doplňováním těchto výrobků dalšími komponenty pro zesílení jejich účinku může vést k těžkým zraněním osob a způsobení rozsáhlých škod s následným vznikem trestněprávní i občanskoprávní odpovědnosti osoby, která výrobek použila neschváleným způsobem.


Policejní pyrotechnici žádají všechny sváteční dělostřelce o maximální opatrnost.

Neodpalujte pyrotechniku na balkonech nebo z oken.

Pamatujte! Kdo si škrtne, ten si bouchne, kdo si bouchne, ten si neškrtne!

Prosím dodržujte jednoduchá pravidla a když už musíte odpalovat, tak dodržte tyto zásady:

buďte opatrní při používání zábavní pyrotechniky

kupujte pouze pyrotechnické výrobky, které prošly řádným testováním bezpečnosti - nakupujte ve specializovaných obchodech

pyrotechnické výrobky ukládejte mimo dosah dětí

čtěte a dodržujte návod k použití

před manipulací s pyrotechnickými výrobky nepožívejte alkohol ani jiné návykové látky


Nedodržení zásad je nejčastější příčinou vážného úrazu nebo vzniku škody na majetku.

Podrobné informace Silvestrovská zábavní pyrotechnika - Policie České republiky


10 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page