top of page
  • Marta Dušková

Soud o Standardy dopravní obslužnosti – po Kladnu neuspěla obec Byšice

V dalším sporu o spolufinancování dopravní obslužnosti uspěl Středočeský kraj po Kladnu tentokrát s obcí Byšice. Obec Byšice rovněž nepřistoupila na Standardy dopravní obslužnosti a jednání s krajem, který nabízel řadu řešení, trvala téměř dva roky. Jeden železniční spoj byl nakonec nahrazen autobusovým, obslužnost tedy nebylo dotčena. I poté podala obec správní žalobu.

Zavedením Standardů dopravní obslužnosti se změnila metodika spolufinancování obslužnosti a nastavují spravedlivý a transparentní poměr spolufinancování.

„My jsme s vedením obce jednali téměř dva roky a nabízeli řadu řešení. Byšice ani přes to na SDO nepřistoupily, proto jsme byli nucení změnit rozsah dopravy – jeden ranní osobní vlak, který jezdíval mezi Byšicemi a Všetaty, jsme nahradili spojem autobusovým,“ popisuje změnu Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy a pokračuje: „Po řadě soudů, které jsme vedli s Kladnem, se však opět potvrzuje, že postupujeme v souladu se zákonem. Vedení Byšic jsme několikrát upozornili i na to, že je v naší kompetenci SDO zavádět a že je plně v naší kompetenci rozhodnout, v jakém rozsahu dopravní obslužnost na území kraje zajistíme.“

Kraj k náhradě vlaku za levnější autobusový spoj přistoupil po zhodnocení výsledků z periodického průzkumu počtu cestujících. Nyní místo vlaku tedy jezdí autobus linky 747 s odjezdem ze zastávky Byšice ve 4:07 hod. Touto skutkovou podstatou se zabýval Krajský soud v Praze a shledal, že nahrazením spojení nedošlo k zásahu do práv obce a je zcela v kompetenci kraje, jak zajistí dopravní obslužnost.

Podrobné informace na webu Aktuality - Webový portál Středočeského kraje (stredoceskykraj.cz) v článku Další vyhraný soud o Standardy dopravní obslužnosti. Po Kladnu neuspěla ani obec Byšice

11 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page