top of page
  • Marta Dušková

Splněná přání – dárky pro seniory

Město Kralupy nad Vltavou ve spolupráci s DDM Kralupy, Charitou Kralupy a KaSS Kralupy, připravilo společný projekt, jehož cílem je zpříjemnit vánoční svátky seniorům, a to s výrazným přispěním veřejnosti. Cílovou skupinou jsou v tomto případě osoby pobývající v domech s pečovatelskou službou a nemocničním oddělení LDN v Kralupech nad Vltavou.

Seniorů byla dána možnost si přát pod Vánoční stromeček nějakou drobnost/ dárek a Vy máte prostřednictvím Splněných přání možnost jim udělat radost, dárek zakoupit a předat.


Seznam dárků najdete níže na wwww.mestokralupy.cz. Jelikož nemůžeme odkrývat úplnou identitu žadatelů, jsou označeni jen křestními jmény a pořadovým číslem.

1. Vyberte si položku/dárek, který chcete zakoupit

2. Odešlete rezervační email na kultura@mestokralupy.cz s informací: Prosím o rezervaci dárku číslo: …………………….. a níže uveďte své jméno.

3. Počkejte na potvrzení rezervace.

4. Následně dárek zakupte.

5. Dárek vložte do dárkové tašky a opatřete přáníčkem či vzkazem (Není nutné).

6. Dárek označte rezervační položkou, což je číslo a jméno, pod kterým byla položka na webu zveřejněna.

7. Dárek předejte na jednom ze tří shromažďovacích míst.


E-MAIL PRO REZERVACI DÁRKŮ: kultura@mestokralupy.cz

KONTAKT PRO VÍCE INFORMACÍ: kultura@mestokralupy.cz


SHROMAŽĎOVACÍ MÍSTA:

1. Farní charita Kralupy, Sokolská - Charitativní prodejna ŠUPLÍK

2. Kulturní a společenské středisko Kralupy, Seifertovo nám.,

- kancelář KaSS 1. patro, případně předprodejní místo vstupenek

3. Infocentrum MěÚ - sběrné místo pouze 16. 12. 2021


Harmonogram akce

08.11. 2021 – zahájení akce

13.12. 2021 – ukončení sběru dárků

16.12. 2021 – poslední datum k předání dárků podléhající zkáze (sběrné místo pouze v tento ten, pro tyto dárky: Infocentrum MěÚ, Palackého nám. 1

17.12. 2021 – předání dárků seniorům

Všechny dárky budou seniorům předány pod vánočním stromečkem zmíněných dvou pobytových organizací. Věříme ve Vaší solidaritu a lidskost, zvláště pak v čase předvánočním!7 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page