top of page
  • Marta Dušková

Splněná přání pro seniory

KRALUPY - Město Kralupy nad Vltavou ve spolupráci s DDM Kralupy, Charitou Kralupy a KaSS Kralupy, připravilo společný projekt, jehož cílem je zpříjemnit vánoční svátky seniorům, a to s výrazným přispěním veřejnosti. Cílovou skupinou jsou v tomto případě osoby pobývající v domech s pečovatelskou službou a nemocničním oddělení LDN v Kralupech nad Vltavou.Seniorům byla dána možnost si přát pod Vánoční stromeček nějakou drobnost/dárek a Vy máte prostřednictvím Splněných přání možnost jim udělat radost - dárek zakoupit a předat.

Seznam dárků najdete níže na wwww.mestokralupy.cz. Jelikož nemůžeme odkrýt úplnou identitu žadatelů, jsou označeni jen křestními jmény a pořadovým číslem.

1. Vyberte si položku/dárek, který chcete zakoupit

2. Odešlete rezervační email na kultura@ mestokralupy.cz s informací: Prosím o rezervaci dárku číslo:…………………….. a níže uveďte své jméno.

3. Počkejte na potvrzení rezervace.

4. Následně dárek zakupte.

5. Dárek vložte do dárkové tašky a opatřete přáníčkem či vzkazem (Není nutné).

6. Dárek označte rezervační položkou, což je číslo a jméno, pod kterým byla položka na webu zveřejněna.

7. Dárek předejte na jednom ze tří shromažďovacích míst.

Seznam dárků:

https://docs.google.com/document/d/16ynCm5lvMex78l5DmE5NiWl_igwFZWu7hvLBzwxN7aQ/

EMAIL PRO REZERVACI DÁRKŮ: kultura@mestokralupy.cz

KONTAKT PRO VÍCE INFORMACÍ: kultura@mestokralupy.cz

SHROMAŽĎOVACÍ MÍSTA:

1. Infocentrum MěÚ, Palackého nám.

2. Farní charita Kralupy, Sokolská

3. Kulturní a společenské středisko Kralupy, Seifertovo nám.

DATUM KONÁNÍ AKCE: 02.11.2020 – 10.12.2020

Všechny dárky musí být doručeny na shromažďovací místo nejpozději do 10.12.2020

Položky se seznamem, bude postupně doplňován

Všechny dárky budou seniorům předány pod vánočním stromečkem zmíněných dvou pobytových organizací.

Věříme ve Vaši solidaritu a lidskost, zvláště pak v čase předvánočním!

Aleš Levý

9 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page