top of page
  • Marta Dušková

Stále probírané téma – zákaz mobilních telefonů ve školách

Debaty o zákazech mobilních telefonů ve školách se vedou již několik let a v současné době jsou opět velkým tématem. Aktuálním stavem problematiky se zabývá mimo jiné článek na webu Komentář: K debatě o mobilních telefonech ve škole - E-Bezpečí (e-bezpeci.cz).

V posledních letech došlo ke změnám, které v České republice umožňují ředitelům škol využít své pravomoci a zakázat používání mobilních telefonů ve škole či je aspoň podstatně omezit.Citace z uvedeného článku, jehož autorem je Kamil Kopecký z Univerzity Palackého v Olomouci:

„Na závěr je třeba připomenout, že otázka mobilních telefonů ve školním prostředí vyžaduje komplexní a promyšlený přístup. Regulace používání těchto zařízení by neměla být vnímána jako omezování svobody, ale jako snaha o vytvoření prostředí, které nejvíce podporuje učení a rozvoj žáků. Plošné zákazy nebo restrikce by měly být vždy vyváženy nabídkou alternativních, obohacujících a rozvojových aktivit, které podporují interakci, kreativitu a fyzickou aktivitu studentů. Cílem je vychovat generaci, která dokáže technologie využívat zodpovědně a prospěšně, přičemž si zachovává schopnost kritického myšlení, empatie a sociální interakce. Úloha v tomto procesu připadá nejen školám, ale také rodičům a samotným studentům, jejichž spolupráce a vzájemná podpora jsou klíčové pro vytváření pozitivního a stimulujícího vzdělávacího prostředí“.

 


V souvislosti s touto problematikou jsou šířeny mýty stejně jako v jiných oblastech. Mýty vyvrací a rozebírá Kamil Kopecký v článku Komentář: O mobilních telefonech podruhé aneb Nemíchejme dohromady jablka, hrušky, švestky, broskve a mandarinky - E-Bezpečí (e-bezpeci.cz).

Mezi řadu nepřesností a mýtů patří tato:

Mýtus číslo 1 - Zákaz používání mobilních telefonů ve škole znamená zákaz používání mobilních telefonů ve výuce

zákaz používání mobilních telefonů ve škole se týká aktivit žáků bez vědomí a pokynů učitele! Netýká se situací, když např. učitel žáky vyzve, aby si žáci vytáhli mobilní telefony a aktivně je ve výuce využili. V ten moment se totiž mobilní telefon stává didaktickou pomůckou a bez problémů jej můžeme ve výuce použít.

Mýtus číslo 2 - Mobil jako bezpečnostní nástroj v případě krizových situací

odpovědnost za bezpečnost a ochranu dětí je v době školní výuky přenášena na školu, ta má na starost bezpečí dítěte

Mýtus číslo 3 - Mobil ve škole je nutný k tomu, aby měl rodič dítě pod neustálou kontrolou

rodič NEMÁ mít ve škole nad dítětem kontrolu, tato úloha a s ní spojená odpovědnost za případné problémy patří škole.

Mýtus číslo 4 - Dítě by mělo mít o přestávce svobodu, když už ji nemá v hodině. Nemůžeme mu v používání mobilu bránit, potlačujeme jeho svobodu.

přestávky mezi hodinami mají svůj smysl. Není to “volný čas” dítěte, ale je to součást výchovně vzdělávacího procesu

Mýtus číslo 5 - Zákaz mobilních telefonů ve škole povede k prohibici a mobily se budou používat tajně

Ano, toto je krásná ukázka argumentu, který je postaven na předjímání “co bude, když...”, ale je v rozporu se zkušenostmi škol, které striktní mantinely nastavily a dodržují je delší dobu.

Mýtus číslo 6 - Plošný zákaz učitele utvrzuje v přesvědčení, že technologie je třeba eliminovat, protože dětem jen škodí.

Mýtus 6 patří k mýtům tzv. technooptimistů, kteří pracují v zásadě s krajními polohami: buď technologie škodí, nebo technologie prospívá, neexistuje životaschopná kombinace regulace a pokroku. 

Na závěr shrnutí z článku z webu E-Bezpečí:

„Regulace využívání mobilních telefonů o přestávkách dítěti v žádném případě neublíží, nijak ho nepoškodí, naopak, má na něj významně pozitivní vliv. Poskytne dítěti to, co mu neposkytne ani rodina, ani technologie, především možnost socializovat se mezi vrstevníky v přímé interakci (a s tím související sadu dovedností, schopnost řešit konflikt, budovat a rozvíjet opravdová přátelství, pracovat s emocemi, ovládat své jednání a chování, zkoušet nové příležitosti, přestupovat pravidla a nést za to odpovědnost, umět argumentovat apod.)“.

 

Situaci řeší i Ministerstvo školství. Byl vydán metodický pokyn, který upravuje nošení mobilních telefonů a tabletů. Podle tohoto pokynu mají školy možnost stanovit pravidla pro používání mobilů ve školním řádu. Mobily nelze zakázat, ale je možné upravit podmínky pro jejich používání.

 

Ilustrační fotografie z archivu iDnes.cz

 

8 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page