top of page
  • Marta Dušková

Středočeský kraj získal ocenění Bezpečný kraj

Téma Stop domácímu násilí. Středočeský kraj se zavázal ke zkvalitnění sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí na území kraje.

Středočeský kraj uvedl tématu na svém profilu Středočeský kraj - oficiální stránka | Facebook:

„Středočeský kraj se jako první z krajů zavázal k vytvoření plánu postupné implementace Standardů kvality specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí na území kraje. V této souvislosti dnes zástupci Středočeského kraje Hejtmanka Petra Pecková a ředitel Krajského úřadu Honza Louška podepsali MEMORANDUM, jehož cílem je zvýšená osvěta a podpora ve věci implementace nových či revize stávajících vnitřních směrnic vycházejících ze směrnic společnosti IKEA.

Dalším cílem je pak kvalitní, adresná a specializovaná pomoc obětem, jejichž specifická situace vyžaduje intervence a odlišný přístup pomoci. Memorandum za IKEA, která se aktivně podílí na boji proti domácímu násilí, podepsala manažerka personalistiky a firemní kultury IKEA Česko, Maďarsko a Slovensko Valentina Cirella, za neziskovou společnost proFem o.p.s. ředitelka Jitka Poláková, za společnost ROSA Zdena Prokopová a společnost ACORUS Jaroslava Chaloupková. Kroky Středočeského kraje dnes v rámci akce podpořil také zástupce odboru rovnosti žen a mužů Úřad vlády ČR Michal Pavlíček.


Jsme velice rádi, že se téma domácí násilí konečně po 30 letech dostává hlavně díky neúnavné práci neziskových organizací do popředí, a že tuto problematiku si osvojili v České republice i soukromé společnosti, jako je Vodafone CZ, IKEA, Alza.cz, kteří se přímo podílejí na reklamních kampaních, nebo jejich financováním“.


Ocenění Bezpečný kraj bylo Středočeskému kraji uděleno za jeho zájem a vůli postupovat společně v potírání domácího násilí a ve zlepšení ochrany před domácím násilím v České republice.
17 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page