top of page
  • Marta Dušková

Termíny zápisů k povinné školní docházce v Neratovicích již byly vyhlášeny

Město Neratovice zveřejnilo na svých webových stránkách termíny k zápisu k povinné školní docházce, tedy zápisu do 1. tříd pro školní rok 2023/2024.

Po dohodě s řediteli jednotlivých základní škol, jejichž zřizovatelem je město Neratovice, proběhne zápis v těchto termínech:

  • ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Školní 900 v pondělí 3. dubna 2023 od 15 do 19 hodin

  • ZŠ Neratovice, 28. října 1157 v pátek 14. dubna 2023 od 15 do 19 hodin


Upozorňujeme rodiče, že pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 je zápis k povinné školní docházce povinný. Zápisu je nutné zúčastnit se i v případě, že budete chtít pro své dítě udělit odklad.

K zápisu se též musí dostavit všichni zákonní zástupci, kteří byli u zápisu v roce 2022, a jejichž dítěti byl udělen odklad povinné školní docházky. Udělením odkladu není dítě v následujícím školním roce automaticky přijato!


Nepřihlášením dítěte k povinné školní docházce se zákonný zástupce dopouští přestupku podle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona, proto prosím nezapomínejte na svou povinnost.


O odklad povinné školní docházky je potřeba požádat písemně již v době zápisu. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.


Pokud o odkladu uvažujete, doporučujeme vzhledem k dlouhým objednacím lhůtám včasné zajištění vyšetření ve školském poradenském zařízení.


Kontakt:

Pedagogicko‐psychologická poradna

Adresa: Bezručova 109, 276 01 Mělník

Vedoucí odloučeného pracoviště: PaedDr. Zuzana Černá

Telefon: : 315 623 045, 775 623 045, 774 270 302

e‐mail: melnik@pppsk.cz


Provozní doba:

Pondělí 7:00 - 16:00 hod.

Úterý 7:00 - 15:00 hod.

Středa 7:00 - 16:00 hod.

Čtvrtek 7:00 - 15:00 hod.

Pátek 7:00 - 15:00 hod.

Polední přestávka denně 12:00 – 13:00 hod.


Dále upozorňujeme všechny zákonné zástupce, že hlavním kritériem pro přijetí do neratovických škol k plnění povinné školní docházky je trvalý pobyt v obci. Předložení nájemní smlouvy není dostačující.


Bližší informace o organizaci zápisu včetně kritérií rodiče získají přímo na vývěskách a webových stránkách jednotlivých základních škol.


Mgr. Michaela Kučerová, vedoucí odboru a vnějších vztahů
5 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page