top of page
  • Marta Dušková

To už nikdy nevymažeš!

Cokoliv umístěné na internet už nejde nikdy spolehlivě vymazat. Fotografie umístěná jednou na internet už nelze s jistotou odstranit, a to ani v případě sdílení přes chatovací aplikaci Je třeba uvážit, jestli sdílená fotka či video stojí vůbec za to, než jej člověk na net umístí. Podrobné informace i s příběhem Adama a Anety jsou k dispozici na webu www.tonevymazes.cz.

Policie ČR informuje o nebezpečích spojených se sextingem v článku Nebezpečí spojená se sextingem - Policie České republiky.


Podle nejnovějšího průzkumu společnosti ESET software spol. s r.o. a Policie ČR, který sledoval zkušenost se sdílením intimního obsahu mezi dětmi ve věku od 12 do 18 let a dospělými nad 18 let, uvedlo každé sedmé dítě (14 %) a každý třetí dospělý (33 %), že někdy někomu odeslali dobrovolně své intimní fotografie nebo video. Pětina z oslovených dětí, které takový obsah sdílely, se již setkala s nějakou formou jeho zneužití.


V článku je možné nalézt odpovědi na problém Když se sexting změní v nátlak a vydírání či Jak postupovat při zneužití intimního obsahu.


Výše zmiňovaný průzkum se uskutečnil od 31. května do 12. června 2022 a poskytuje tedy aktuální údaje. Výzkumu se zúčastnilo 541 respondentů ve věku 12-18 let a 542 respondentů starších 18 let.


Základní výstupy výzkumu:

  • Každý třetí dospělý (33 %) a přibližně sedmý nezletilý (14 %) někdy někomu poslal vlastní intimní foto či video.

  • Z těchto intimních obsahů byl téměř každý pátý sdílený dětmi (18 %) nějakou formou zneužit. To je násobně vyšší podíl než u dospělých, kde došlo k nějaké formě zneužití pouze ve 3 % případů.

  • Zveřejněno či proti vůli autora rozšířeno bylo 7 % intimních obsahů pořízených mladistvými a 1 % těch pořízených dospělými. Obětí vydírání či vyhrožování zveřejněním se stal každý dvacátý mladistvý a padesátý dospělý, co kdy někomu poslal intimní fotku či video.

  • Lze konstatovat, že přestože je sexting nejrozšířenější mezi mladšími dospělými, za oběť s ním spojeným negativním jevům padají typicky nejmladší nezletilí, převážně dívky. A to přestože je u nejmladší části populace sexting jako takový velmi hojně vnímaný jako nebezpečný (82 %) a nepřípustný (74 %).

  • Více než třetinamladistvých (35 %) a necelá pětina dospělých (19 %), co někdy někomu poslala intimní fotografii, svého jednání lituje a znovu by to neudělala.

Právě na základě výsledků výzkumu vznikla mikrokampaň To nevymažeš. Celý článek Policie ČR je k dispozici na odkaze výše.

22 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page