top of page
  • Marta Dušková

Už to máte za pár? Je lépe začít se zajímat dřív

Čekání na důchod při řešení na poslední chvíli se může značně prodloužit, a to i o několik měsíců. Česká správa sociálního zabezpečení doporučuje zajímat se o svůj důchod od počátku pracovní kariéry.ČSSZ má po sepsání žádosti o důchod zákonnou lhůtu na vyřízení 90 dnů, ale v případě například chybějících dob pojištění se může doba značně prodloužit, protože je zapotřebí chybějící údaje dořešit. Chybějící pojistné doby mohly vzniknout tím, že zaměstnavatel nenahlásil svého zaměstnance a zaměstnanec si přihlášení nezkontroloval apod. Je tedy dobré zajímat se o důchod v době, která je ještě od důchodu daleko a průběžně dokládat případné chybějící pojistné doby.

Pro splnění nároku na starobní důchod vedle dosažení důchodového věku je nutné také splnit potřebnou dobu pojištění, která je alespoň 35 let.

Do této doby se započítává zejména:

1. Zaměstnání či podnikání, ze které je odvedeno pojistné na sociální zabezpečení.

2. Doba, po kterou jste si platili dobrovolné důchodové pojištění.

3. Tzv. náhradní doby pojištění (přestože za ně není odváděno pojistné, podle zákona se zcela nebo částečně započítávají).Přehlednou a srozumitelnou informaci ohledně evidovaného počtu let důchodového pojištění poskytne Informativní důchodová aplikace (IDA) na ePortálu ČSSZ. Zde je možné zjistit, zda nechybí doložení některé doby pojištění, kolik let chybí do dosažení důchodového věku nebo co je třeba ještě splnit pro nárok na starobní důchod, případně jak vysoký by mohl být důchod pro dotyčného.

Informativní důchodová aplikace je k dispozici zde Informativní důchodová aplikace | ePortál ČSSZ (cssz.cz). K aplikace je možné shlédnout i video na Informativní důchodová aplikace ČSSZ (IDA) (youtube.com).8 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page