top of page
  • Marta Dušková

Umělé povrchy hřišť mohou uvolňovat karcinogenní látky

V případě pořizovaní umělých pryžových povrchů pro dětská hřiště, sportoviště a jiné provozy by měla být vždy vyžadována certifikace výrobků s důrazem na zdravotní nezávadnost. Státní zdravotní ústav upozorňuje, že některé materiály mohou uvolňovat karcinogenní látky.

Karcinogenní látky se pak do lidského organismu mohou dostat jak dotykem s kůží, tak i vdechováním látek, které se z pryží uvolňují. V poslední době na tuto problematiku upozorňuje několik světových vědeckých studií. Materiály použité k výrobě umělých povrchů často obsahují různý podíl pryží z recyklovaných pneumatik a jiných materiálů a riziko obsahu škodlivých látek je dost vysoké.„Nebezpečnost těchto látek se zvyšuje, zejména pokud je expozice lidského organismu těmto látkám dlouhodobá a opakovaná. Potenciální riziko v případě přítomnosti látek v použitých materiálech záleží tedy jednak na jejich množství v materiálu a jednak na způsobu uvolňování z materiálu. Dále také na době, kterou lidé tráví v kontaktu s těmito povrchy a samozřejmě na ročním období. V létě, kdy na povrchy praží slunce, nebo pokud jsou položeny například na podlahové topení v uzavřených prostorech, se z některých uvolňuje silný zápach. Právě ten bývá, dle dosavadních zkušeností, častým indikátorem možné zdravotní závadnosti,“ popisuje vedoucí Národní referenční laboratoře pro materiály určené pro styk s potravinami a pro výrobky pro děti do 3 let, Ing. Jitka Sosnovcová.Obzvlášť citlivé vůči těmto látkám jsou samozřejmě děti, mají vyšší citlivost pokožky, sníženou schopnost odbourávat škodliviny z těla v porovnání s dospělými. Pro účely testování těchto materiálů byla vytvořena metodika Metodické doporučení Státního zdravotního ústavu k zajištění a zvýšení ochrany zdraví a bezpečnosti dětí a mládeže – správná praxe bezpečného provozu veřejných zařízení pro hry a sport dětí a mládeže.

„Je nesmírně důležité, aby města, obce, školy či další subjekty, které vybavují dětská hřiště a sportoviště umělými povrchy, důsledně vyžadovaly od dodavatelů certifikáty zdravotní nezávadnosti umělého povrchu z hlediska uvolňování chemických látek. Ne každý certifikát, kterým se mohou výrobci zaštiťovat, totiž musí být zaměřen právě na tuto zdravotní nezávadnost. Při kontrolách provedených v kontextu dohledu nad trhem s výrobky z recyklované pryže v některých evropských státech se zjistilo, že takové výrobky nejsou v souladu s ustanoveními nařízení REACH, kterým se omezují polycyklické aromatické uhlovodíky, nebo s požadavky příslušných evropských norem,“ doplňuje MUDr. Magdalena Zimová, CSc.

7 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page