top of page
  • Marta Dušková

Víte, kdo smí nahlížet do vaší zdravotnické dokumentace?

Jak dlouho uchovává zdravotnickou dokumentaci nemocnice, praktický lékař, zubař či gynekolog? Jaké informace jsou obsahem zdravotní karty u lékaře? Někdy je dobré znát takové informace a orientovat se v českém zdravotním systému.

Zdravotnická dokumentace obsahuje údaje o zdravotním stavu pacienta a všechny informace o poskytovaných zdravotních službách včetně identifikace poskytovatelů služeb, identifikace a kontaktní údaje pacienta a další nezbytné údaje, které se týkají poskytování zdravotní péče včetně času ukončení péče, jejím průběhu apod.


Ve zdravotnické dokumentaci jsou mimo jiné také záznamy o případných donucovacích prostředcích vůči pacientovi, lékařské posudky, o dočasné pracovní neschopnosti a samozřejmě výsledky různých vyšetření.


Zdravotnická dokumentace se uchovává po dobu 5 let. Ovšem tato lhůta se mění podle toho, kdo zdravotnickou dokumentaci vede.


Například praktický lékař včetně pediatra dokumentaci uchovává deset let. Zubař a gynekolog i další ambulantní specialisté ovšem jen pět let. V nemocnicích se záznamy udržují 40 let, v LDN je to 20 let. Záchranáři udržují deset let záznam operátora a stejně dlouho i informace o výjezdu záchranky.


Kdo může nahlížet do zdravotnické dokumentace a žádat o její kopii?

  • sám pacient, jeho zákonný zástupce,

  • osoba, kterou určil pacient nebo jeho zákonný zástupce či opatrovník,

  • osoba, která je pacientem uvedena na formuláři „Poučení a souhlas s hospitalizací nebo ambulantní péčí“, který se ukládá do zdravotnické dokumentace,

  • osoba zmocněná na základě plné moci,

  • opatrovník,

  • pěstoun nebo jiná osoba pečující o pacienta.


Informace rodinným příslušníkům, které pacient uvede v informovaném souhlasu, lze sdělovat i po telefonu na základě hesla, které si nemocný sám určí a sdělí jej rodině.

O nahlédnutí do dokumentace či vytvoření kopie je nutné požádat a zaplatit příslušný poplatek. Tato služba není poskytována ihned, ale dokumentace musí být vydána nejdéle v zákonné lhůtě 30 dnů.


Podrobné informace i s odkazy na příslušné zákony či vyhlášky jsou zveřejněny na webu Zdravotnická dokumentace | NZIP.

132 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page