top of page
  • Marta Dušková

Víte, kdy musí lékař za námi domů?

Lékaři navštěvují doma novorozence či nepohyblivé pacienty, ale málokdo ví, že může žádat návštěvu lékaře i v případě virózy, kdy není možné cestu zvládnout. Další možností je dokonce od lékaře požadování o zajištění zdravotního transportu.

Povinnost návštěvní služby registrujícího praktického lékaře a lékaře pro děti a dorost je zakotvena v zákoně o zdravotních službách. Podle § 7 je součástí primární ambulantní péče poskytované registrujícími poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost vždy návštěvní služba. Další možnost je vystavení příkazu ke zdravotnímu transportu, pokud zdravotní stav neumožňuje dopravu k lékaři běžných způsobem a převozová sanitka dopraví pacienta k lékaři a zpět domů. U svých registrovaných pacientů má praktický lékař povinnost návštěvní službu zajišťovat. 

O návštěvní službu je možné požádat v těchto případech:

  • Kontrola nepohyblivého pacienta s dlouhodobě trvajícími obtížemi, bez neobvyklého náhlého zhoršení.

  • Při běžných virových či bakteriálních onemocněních (např. viróza, nachlazení, angína, apod.) a nemožnosti dojít k lékaři.

  • U chronických onemocnění těžko mobilních pacientů či u pacientů neschopných převozu například po operaci.

  • V rámci paliativní péče nebo při kontrolách ležících pacientů. 

  • Návštěva novorozence po propuštění z porodnice.

  • Pacient, zejména dítě, s vysokou teplotou, který je malátný, unavený, zvrací či má průjem a není schopný dojet do ordinace. 

  • Očkování nepohyblivých či jinak těžce nemocných pacientů.

 

Pokud lékař odmítá službu svému registrovanému pacientovi zajistit, je možné podat stížnost u poskytovatele zdravotních služeb, na krajském úřadě, České lékařské komoře a zdravotní pojišťovně.

 

9 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page