top of page
  • Marta Dušková

Výzva k nominacím na Cenu ministra za rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví byla vyhlášena

Dobrovolnictví ve zdravotnictví má v České republice poměrně krátkou historii ve srovnání s vyspělými zeměmi, ale je vnímáno v současných zdravotnických zařízeních jako velmi přínosné.

Udělovaná Cena ministra zdravotnictví za rozvoj dobrovolnictví v oblasti zdravotnictví by měla podpořit zvýšení prestiže a význam dobrovolnictví a zvýšit postavení dobrovolníků ve společnosti.


Cena se uděluje poskytovatelům, kteří splní tyto podmínky:

  1. má sídlo v České republice,

  2. má uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro lůžkovou péči,

  3. má zaveden program dobrovolnictví v oblasti zdravotnictví a tento program si sám organizuje a řídí alespoň 5 let,

  4. přispívá svými osvětovými akcemi, PR aktivitami k osvětě dobrovolnictví ve zdravotnictví,

  5. rozvíjí teoretické a praktické znalosti dobrovolníka a koordinátora dobrovolníků ve zdravotních službách.

Cena může být v kalendářním roce udělena pouze jednou a nemůže být opětovně udělena v roce následujícím po jejím obdržení. Nominace na udělení ceny mohou podávat fyzické a právnické osoby a územní správní celky na předepsaném tiskopise, který je přílohou článku Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje výzvu k nominacím na Cenu ministra za rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz). Zde jsou k dispozici i podrobné informace k výzvě.


Nominace na cenu je možné zasílat na Ministerstvo zdravotnictví do 15. září 2023 v tištěné formě na adresu Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotní péče, Palackého nám. 4, 128 00 Praha 2 nebo v elektronické formě prostřednictvím datové schránky Ministerstva zdravotnictví: pv8aaxd.


Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek udělí k příležitosti Mezinárodního dne dobrovolnictví Cenu za rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví za rok 2023, kterou tvoří plaketa a peněžní šek v hodnotě 150 000 Kč. Slavnostní předání ceny se uskuteční 7. prosince 2023 od 17 hodin v refektáři budovy starého kláštera Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích v Praze. Součástí slavnostního předání bude i hudební vystoupení.

Cenu za rok 2022 získala Ústřední vojenská nemocnice Praha.4 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Bình luận


bottom of page