top of page
  • Marta Dušková

Výzva na podporu školního stravování byla prodloužena do konce ledna

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo Výzvu na podporu školního stravování žáků základních škol v roce 2024.Z původní výzvy bylo vypuštěno ustanovení, že zákonný zástupce podpořeného žáka nesmí být příjemcem dávek v hmotné nouzi, nesmí čelit exekuci/insolvenci nebo pobírat dávky pěstounské péče. Tento dodatek zveřejněný 29. prosince 2023 je součástí výzvy.

Současně byla prodloužena lhůta pro předkládání žádostí do 31. ledna 2024. Výzva je zaměřena na podporu školního stravování žáků a žákyň základních škol, jejichž rodina se ocitla v nepřiznivé finanční situaci, s cílem umožnit zlepšení podmínek pro řádný průběh školní docházky těchto žáků a žákyň.


Oprávněný žadatel musí mít některou z právních forem:

a) spolek, zřízen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

b) ústav, zřízen podle zákona č. 89/2012 Sb.,

c) nadace nebo nadační fond, zřízeny podle zákona č. 89/2012 Sb.,

d) obecně prospěšná společnost, zřízena podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně

prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve spojení

s § 3050 zákona č. 89/2012 Sb.,

e) účelové zařízení registrovaných církví a náboženských společností pro poskytování charitativních služeb, zřízeno podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církevních a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

 

Plné znění výzvy i s novým dodatkem, formulář žádosti o poskytnutí dotace na rok 2024 je zveřejněn na webu ministerstva VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOL V ROCE 2024, MŠMT ČR (msmt.cz)

18 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page