top of page
 • Marta Dušková

Výzva pro zájemce o zahraniční studium pro české žáky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že probíhá přijímání přihlášek žáků/žákyň do výběrového řízení do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v německé Pirně. Přihlášky českých žáků/žákyň 6. ročníku základní školy nebo 1. ročníku víceletého gymnázia přijímá Gymnázium Děčín, Komenského nám. 4, Děčín do 25. února 2022.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že proběhne výběr žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.


Přihlášky českých žáků/žákyň 6. ročníku základní školy nebo 1. ročníku víceletého gymnázia přijímá Gymnázium Děčín, Komenského nám. 4, Děčín do 25. února 2022.

Podmínky studia:

 • studium na gymnáziu s přírodovědným zaměřením;

 • internátní ubytování a stravování je českým žákům/žákyním hrazeno ministerstvy obou států;

 • pobyt v internátě od neděle navečer do pátku odpoledne;

 • učebnice jsou k dispozici bezplatně.

Koncepce vzdělávání:

 • studium je realizováno podle učebních osnov saských gymnázií a českého Rámcového vzdělávacího programu;

 • český jazyk je povinnou součástí studia i maturitní zkoušky;

 • část předmětů do 10. ročníku je vyučována v češtině českými učiteli;

 • učební plán zahrnuje vedle výuky němčiny i výuku dalších jazyků – angličtiny, popř. francouzštiny, španělštiny, ruštiny, latiny;

 • maturita umožňuje pokračovat ve studiu na vysokých školách v ČR i v SRN;

 • studium je šestileté počínaje 7. ročníkem.

Přijímací řízení:

 • ucházet se mohou žáci/žákyně 6. tříd ZŠ nebo prim osmiletých gymnázií;

 • zájemci/zájemkyně musí doručit své přihlášky na adresu Gymnázia Děčín, Komenského nám. 4, 405 02 Děčín, do 25. února 2022;

 • přijímací zkoušky se konají na gymnáziu v Děčíně ve dnech 22. – 23. března 2022.

Podrobné informace jsou k dispozici na: www.gymnaziumdc.cz a www.schillergymnasium-pirna.de.


31 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page