top of page
  • Obrázek autorakanalemmelnik

Všeobecné informace k zápisům do základních a mateřských škol

Zápisy do mateřských škol

Přednostní právo na přijetí mají spádové děti, které dovrší tří let do 31. 8. Dle

možností a kritérií konkrétní mateřské školy lze přijímat i děti mladší tří let. Zřizovatel

je povinen zajistit dostatečnou kapacitu. Zřizovatelem mateřských škol je město.Podrobnosti a přesné znění jsou uvedené ve školském zákoně, par. 34. K předškolnímu vzdělávání přijímá děti ředitel mateřské školy. Ze zákona musí vzít přednostně děti uvedené v § 34 odst. 3 školského zákona – od tří let vždy s podmínkou trvalého pobytu ve spádovém obvodu mateřské školy.

V případě, že nelze tyto děti z kapacitních důvodů přijmout nebo obec mateřskou školu nezřizuje, má obec, ve které má dítě místo trvalého pobytu, povinnost zajistit mu místo v jiné mateřské škole zřizované obcí nebo svazkem obcí (ustanovení § 179 odst. 2 školského zákona).Zápis do základní školy v případě odkladu školní docházky

O odkladu povinné školní docházky rozhoduje ředitel školy na základě žádosti

zákonných zástupců dítěte. Např. pokud paní učitelka v MŠ odklad doporučila, je to

pouze podnět pro rodiče, aby se nad možností odkladu zamysleli a zvážili návštěvu

školského poradenského zařízení.

Žádost o odklad povinné školní docházky je nutné podat do konce měsíce

dubna. Většina rodičů tak činí přímo v době konání zápisů do 1. ročníku ve vybrané

škole. K žádosti o odklad je třeba doložit doporučující posouzení školského

poradenského zařízení a doporučující posouzení odborného lékaře.

Zápis do školy je správním řízením mezi školou a zákonným zástupcem

rodiče. Dítě se zápisu do školy účastnit nemusí. V případě nástupu do školy může

být zápis do školy pro dítě hezkým přechodovým rituálem. V případě, že se rodič

rozhodne pro odklad svého dítěte, podají řediteli žádost s doporučeními (viz výše) a

není třeba, aby se dítě zápisu zúčastnilo. Je jen na rodiči, aby zhodnotil, zda se v

případě žádosti o odklad s dítětem k zápisu vypraví, např. aby si dítě “omrklo” školu

na příští rok.


autorka textu Jana Korábová


Použité foto je ilustrační

19 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

留言


bottom of page