top of page
  • Marta Dušková

V kryptě Kostelíčka vzniká pietní místo

Kaple svatého Ducha a Božího Hrobu ční jako krásná dominanta nad městem Liběchov. Raně barokní kaple, kterou místní nazývají něžně Kostelíček, byla postavena v roce 1654. Od roku 1966 je kaple chráněnou kulturní památkou.

Na konci loňského roku byly před Kostelíčkem nainstalovány informační tabule, které seznámí zájemce s historií památky. Historií i současností kaple se zabývá Liběchov soběSpolek pro záchranu kostelíčka a informační tabule spolek zrealizoval s finančním přispěním města Liběchov, v jehož majetku Kostelíček je. V roce 2019 město kapli odkoupilo od Národního muzea v Praze.


Jak pokračuje záchrana kaple, odpovídá MUDr. Šárky Bínové, předsedkyně rady spolku Liběchov sobě:

„Za podstatné považuji, že Národní památkový ústav v Praze a Oddělení památkové péče v Mělníku souhlasily se vznikem pietního místa v kryptě Kostelíčka a s předloženým grafickým návrhem mobiliáře pro interiér kaple. Exteriérová podoba zatím schválena nebyla, konkrétně přítomnost zevní železné mříže s perforovaným prosvíceným textem. Grafický návrh pietního místa pro kryptu kaple vyhotovil PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D., souhrnnou technickou zprávu Ing. Jan Bína. Spolek na své náklady nechal zhotovit první část snímatelného mobiliáře – ocelový kříž doplněný červenými skleněnými křížky, kříž vyhotovil a nainstaloval Ing. Miroslav Liederhaus, osvětlení kříže a celé krypty provedl Ing. Milan Žáček.


Na základě nových informací, které vyplynuly zejména ze stavebně historického průzkumu, byl oficiální název Kostelíčka pozměněn na kapli sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže, a tak také upraven v seznamu kulturních památek. Za spolupráci v této věci děkujeme vedení města Liběchov. V prosinci jsme před budovu kaple nainstalovali dvě informační tabule, na nichž si návštěvníci mohou přečíst podstatné o historii hrobky a seznámit se se jmény lidí, kteří zde byli pohřbeni, dále si přečíst to nejdůležitější o historii samotné kaple a také o chronologii jejího zasvěcení, a tedy i pojmenování. Výroba desek byla částečně finančně podpořena městem Liběchov. Stále probíhá veřejná sbírka na opravu Kostelíčka. Na sbírkovém účtu 5627296389/0800, kde jsou shromažďovány finance na opravu kaple, v minulém roce přibylo 13 466 Kč“.


Šárka Bínová prozrazuje, co je v plánu letos: „V letošním roce bychom chtěli, pokud situace dovolí, v práci na pietním místě v hrobce kaple pokračovat a alespoň symbolickou finanční částkou přispět na opravu střechy kaple. Rádi bychom také pokračovali v zavedených osvětových a kulturních aktivitách spolku.


Již nyní si Vás dovolujeme srdečně pozvat na velikonoční výstavu do kapličky Panny Marie na Boží Vodě, která bude veřejnosti přístupná od Velkého pátku 15. dubna do Velikonočního pondělí 18. dubna, vždy odpoledne od 14:00 hod.- 17:00 hod. Výstava bude zaměřena hlavně na historické Velikonoce. Nebudou chybět ani postní jesličky a symbolické ztvárnění velikonoční zahrady“.


Historie a současnost kaple sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže v Liběchově, která je zveřejněna i na informačních tabulích před budovou kaple, je publikována na webových stránkách spolku Liběchov sobě O historii a současnosti kaple sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže v Liběchově | Liběchov sobě (kostelicek.eu).


Na opravu kostelíka byla založena veřejná sbírka, do které je stále možné přispívat. Transparentní sbírkový účet je zveřejněn na Liběchov sobě - spolek pro záchranu kostelíčka (kostelicek.eu).


V současné době je kaple využívána na pořádání charitativních kulturních akcí na podporu kulturních památek Liběchova.

375 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page