top of page
  • Marta Dušková

V letních měsících přibývá úrazů a utonutí dětí. Jaká hloubka pro skok do vody je bezpečná?

Rozpálené letní dny lákají k osvěžení v bazénech, a proto asi každým rokem stoupá i počet zahradních bazénů. Bohužel s tím je spojeno i stoupání počtu dětských tonutí. Voda má na dětských úmrtích ročně asi 10% podíl. Hned potom následuje ochrnutí především mladých lidí po skoku do neznámých vod.Při hrách a skocích do vody je předem nutné si ověřit hloubku. Je třeba se vyvarovat skoků do mělké nebo neznámé vody. Minimální hloubka by měla být 150 cm. Většina těžkých poškození páteře a míchy u dětí a dospívajících je právě následkem skoků do neznámé vody. Po těchto úrazech bývají zachované funkce mozku, ale ochrnutí těla od ramen nebo od pasu dolů znamená trvalé upoutání na vozík.


Tonutím jsou ohroženy zejména děti ve věku 0-9 let. U dětí, které ztrácejí vědomí, je úmrtnost téměř 50 % a už po 5 minutách dochází k nevratnému poškození mozku. Po 10 minutách pod vodou většinou dochází k úmrtí či nevratnému neurologickému poškození s trvalými následky.


Jak předcházet tonutí dětí v domácích bazénech

Na prvním místě je bezesporu nenechávat malé děti bez dozoru, nenechávat dítě ani na chvilku samotné. Tonutí je otázkou vteřin!


Další rady, co dělat, aby se u vody nic nestalo, či jak případně zachránit tonoucího, jsou k dispozici na webových stránkách Národního zdravotnického informačního portálu Vodní sporty | NZIP.


V horkých letních dnech hrozí i nebezpečí úpalu či úžehu. Jak se projevuje úpal a úžeh, co dělat v takovém případě, názorně prezentuje tabulka níže.19 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page