top of page
  • Mína Hartmanová

V Mělníku se do odvolání ruší Vítání občánků

MĚLNÍK - K vítání občánků jsou zvány Odborem školství a kultury MÚ Mělník děti trvale bydlící v Mělníku a mající tuto skutečnost uvedenou v registru obyvatel. Pozvánka je zasílána zpravidla dva až tři týdny před konáním akce.

S ohledem na koronavirovou situaci se vítání občánků do odvolání ruší.


Samotné vítání občánků probíhá v obřadní síni historické mělnické radnice přibližně čtyřikrát do roka. Vždy ve třech po sobě jdoucích skupinách, a to od 13:00 hodin, 13:40 hodin a 14:20 hodin. Obvykle jsou zvané děti ve věku 4 až 6 měsíců.


Jako potvrzení o přijetí mezi nové občánky se rodiče podepíší do pamětní knihy města Mělníka a jako vzpomínku na tento den si odnáší pamětní list, minci a dárkovou poukázku. Ročně přivítají v Mělníku na 200 nových občánků města.

Podrobné informace obdrží rodiče v dopise na danou adresu a jméno dítěte, které je narozené v období červen 2019 až říjen 2019. Budou si tak moci přijít v úřední dny na odbor školství a kultury pro pamětní list, minci a dárkovou poukázku.

Následujícím dětem narozených v období říjen 2019 až leden 2020, leden 2020 až duben 2020 a duben 2020 až červenec 2020 bude městský úřad posílat dopis průběžně v termínu do konce tohoto roku, pokud se nařízení ministerstva zdravotnictví nezmění. V opačném případě obdržíte pozvánku.

21 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page