top of page
  • Obrázek autorakanalemmelnik

V pátém ročníku chemické soutěže pro školáky zvítězili Ozóňáci z Neratovic

Spolana Neratovice zorganizovala společně s Gymnáziem Václava Třebízského ve Slaném a Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje již pátý ročník chemické soutěže Výzva pro chemika. Naučně-zábavné soutěže pro žáky osmých a devátých tříd základních škol na Mělnicku a Kladensku se zúčastnilo sedmnáct tříčlenných týmů z jedenácti škol. Do finále dvoukolové soutěže, které se uskutečnilo přímo na půdě Gymnázia ve Slaném, postoupily týmy ze základních škol v Neratovicích, Kralupech nad Vltavou, Slaném, Plzni a kroužek chemických nadšenců složený ze žáků různých základních škol. Zvítězili žáci 3. základní školy v Neratovicích s týmovým názvem Ozóňáci.

„Touto soutěží chceme v dětech vzbudit zájem o chemii. Ze soutěže se nám podařilo udělat každoroční tradici,“ řekl Piotr Kearney, pověřený jednatel společnosti Spolana, a dodal: „Pro vítězné týmy jsme opět připravili hodnotné ceny s cílem dále rozšířit příležitosti k poznání chemie. Máme velkou radost, že děti mají o soutěž zájem. Děkujeme všem za účast a gratulujeme vítězům.

Do finále, které se konalo v Gymnáziu Václava Třebízského ve Slaném, postoupily tři týmy. „Chceme dětem ukázat, že chemie je nejen důležitá, ale také zajímavá a zábavná. Doufáme, že se nám děti podaří pro chemii nadchnout. Jsme rádi, že jsme se mohli spolupodílet na programu této soutěže a potěšilo by nás, kdyby se jednou ze soutěžících školáků stali studenti našeho gymnázia,“ zmínil Milan Dundr, ředitel Gymnázia Slaný.


Jedním z úkolů soutěžního dne byl kvíz se sedmnácti otázkami napříč celým chemickým oborem. Součástí kvízu byly i názorné ukázky např. hrátky s kapalným dusíkem, kdy se vyráběl kapalný kyslík, dalším pokusem byl výbuch v baňce (reakce peroxidu s manganistanem draselným) a třetím pokusem byla ukázka esotermické reakce. Děti měly za úkol popsat jednotlivé chemické jevy. Poté následovaly praktické úkoly přímo v laboratoři Gymnázia ve Slaném. V prvním úkolu soutěžící měli za úkol zjistit, který katalyzátor využili a co přesně katalyzuje. U druhého pokusu se jim měnily barvičky při protřepání směsi několika chemických látek. Tyto jevy měli žáci vysvětlit. „Děti měly cvičení na vyhledávání zdroje ionizujícího záření,“ řekla Blanka Novotná, z chemické laboratoře, HZS Středočeského kraje.

Celkovým vítězem se stal tým dětí ze 3. základní školy v Neratovicích, který soutěžil pod názvem Ozóňáci. Členové vítězného týmu získali tablety a další věcné ceny. Odměněna byla i jejich škola, a to dárkovým šekem na vybavení chemické laboratoře v hodnotě 15 000 korun. Letos dostaly ceny i týmy, které se umístily na druhém a třetím místě. V případě druhého místa se jednalo o šek v hodnotě 10 000 korun na vybavení chemické laboratoře a soutěžící na třetím získali šek v hodnotě 5 000 korun.

Tato soutěž je pro děti zábavná a zároveň poučná. Soutěže se pravidelně zúčastňujeme několik let. Již teď plánujeme, že se příští rok přihlásíme do již šestého ročníku soutěže. Za získaný finanční obnos pořídíme vybavení chemické laboratoře, především didaktické pomůcky pro lepší pochopení učiva chemie,“ řekla Irena Škantová, učitelka vítězného týmu ze 3. ZŠ Neratovice.


Popis soutěže

V prvním online kole soutěže, které bylo zahájeno v únoru 2022, měly zúčastněné týmy za úkol pomocí chromatografie oddělit jednotlivé látky podle vzlínavosti a jejich vlastností pomocí filtračního papíru, křídy, fixů a vody. Postup při chromatografii a výsledky postupně zaznamenávaly a videonahrávku pokusu poté uložily na webové stránky soutěže. K tomu navíc vyplnily vědomostní test. To vše během 30 dnů. Do druhého (finálového) kola postoupilo pět nejlepších týmů. Uskutečnilo se 12. května a připravené úkoly byly zaměřené na bystrost i všeobecné znalosti v oboru chemie a bezpečnosti při nakládání s chemickými látkami. Součástí byly i chemické pokusy přímo v laboratoři. Více informací na www.vyzvaprochemika.cz.Pavel Kaidl, tiskový mluvčí Unipetrol

5 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page