top of page
  • Marta Dušková

V Regionálním muzeu Mělník dochází k výrazným změnám

Významnou změnou v Regionálním muzeu Mělník, ke které dochází k 30. červnu, je odchod stávající ředitelky Miloslavy Havlíčkové a od 1. července nástup Jitky Králové na pozici nové ředitelky.

Miloslava Havlíčková v muzeu pracovala či spíše prožila 47 let, nastoupila 1. března 1975. V roce 1983 nastoupila na pozici ředitelky, v roce 1989/90 odvolána z funkce. Dvakrát absolvovala výběrové řízení a znovu byla jmenována do funkce.

Za jejího několikaletého působení se stalo muzeum nejen místem se stálými expozicemi, ale především kulturním místem s výstavami, přednáškami, zajímavými akce, a i místem setkávání při různých vernisážích. Během let několikrát získalo muzeum titul Muzeum roku.


Miloslava Havlíčková se v letošním rozhovoru vyjádřila ke své práci v muzeu: „Mám jednu zásadu, muzeum má dokumentovat vše a kdykoliv a má být apolitické. Nemůžeme dělat jen něco, musíme dělat i to, co se nám třeba příčí, s čím úplně nesouzníme. Ale jednou to bude historie. Ona to vlastně byla historie už včera, musíme shromažďovat všechno a pořizovat dokumenty a doklady. Což se mnohdy nedělalo, něco se zavrhovalo, Ale jak by se potom na základě, čeho bádalo o historii? To by byl zase jenom jeden pohled, nebylo by to objektivní. Muzeum jako paměťová instituce musí být apolitická“.

Na otázky, na co se nejvíc těší po odchodu, jaké má plány, kdy vycestuje zase jako cestovatelka do zahraničí či jak by chtěla strávit první den po této velké změně, stávající ředitelka muzea odpovídá: „Nejvíce se těším, že už nebudu úředníkem, který vyřizuje spoustu mnohdy zbytečných věcí a nemá čas na odbornou činnost. Té se chci nyní více věnovat. První týden v srpnu pojedu autem s kamarádkou do Slovinska na menší okruh. Julské Alpy, jeskyně, vinařská oblast a uvidím, co dalšího stihneme. Bude to taková pohodová cesta, kdy si chceme užívat hlavně přírodu. Začátkem října pak podnikneme cestu do Tanzanie. Chceme navštívit ty nejznámější národní parky, oblast Kilimandžára a pak se přesuneme na jih do oblasti, kam jezdí velmi málo turistů. I zde jsou parky, zajímavé skalní kresby staré 30 000 let a domorodé vesnice, kde místní obyvatelé nezačnou na povel zpívat a tančit jako Masajové v silně turistických oblastech.

V pátek 1. 7. budu určitě v muzeu a rovněž tak další týden. K vyřizování bude plno věcí, které jsou rozdělané a o kterých vím jen já. Nelze jen tak odejít a obrazně zaklapnout dveře. A i do blízké budoucnosti budu k dispozici, kdyby bylo něco zapotřebí. Nelze při té rozmanitosti muzejní práce vše předat protokolem“.

Novou ředitelkou muzea se od 1. července stane Jitka Králová, muzejní pedagožka a nynější zástupkyně ředitelky.


Miloslavě Havlíčkové patří velké poděkování za dosavadní práci a přání všeho dobrého v dalších letech. Nové ředitelce Jitce Králové lze blahopřát a popřát hodně úspěchů jí i kolegům v její práci na nové pozici.


Foto Miloslava Havlíčková archiv muzea

Foto Jitka Králová archiv Marta Dušková


Tisková zpráva Regionálního muzea Mělník

V Regionálním muzeu Mělník dochází k významné změně. K 30. červnu končí ve funkci ředitelky PhDr. Miloslava Havlíčková a odchází do důchodu. Do muzea nastoupila 1. března 1975 a prožila zde 47 let svého života…


„Při práci jsem vystudovala historii a etnografii na FF UK v Praze a průběžně doplňovala vědomosti absolvováním dvouletého studia dějin umění a památkové péče rovněž na FF UK, absolvováním mnoha školení, seminářů, konferencí, odborných exkurzí a studiem literatury. Přišla jsem v době, kdy byl v muzeu pouze ředitel Zdeněk Mareček (od září 1974) a bylo prakticky v dezolátním stavu. Postupně se nám podařilo provést základní evidenci sbírkového fondu, vybudovat novou expozici, znovu začít vydávat vlastivědný sborník, pořádat výstavy, přednášky, dokumentaci regionu a mnoho dalšího. Po listopadu 1989 bylo nejdůležitějším úkolem zajistit pro muzeum nové prostory, neboť na mělnickém zámku mohlo být po restituci pouze 10 let. Díky Okresnímu úřadu Mělník a Městu Mělník se podařilo získat bývalý kapucínský klášter, který prošel náročnou rekonstrukcí a 15. listopadu 1999 se muzeum přestěhovalo. Během následujících 7 měsíců se podařilo vybavit všechny potřebné prostory nábytkem a dalším vybavením, vybudovat muzejní kavárnu, pořídit nábytek do sklepa, vybudovat vstup s pokladnou a hlavně vytvořit novou expozici. Slavnostní otevření se konalo 31. května 2000 a od 1. června 2000 bylo muzeum zpřístupněno veřejnosti. Poprvé od založení v roce 1888 se tak dočkalo samostatných prostor.


Za ta léta jsem potkala mnoho skvělých lidí a spolupracovníků, řada z nich již není mezi námi. Pokud bych je chtěla vyjmenovat, byl by to dlouhý seznam.


Všem těmto bývalým i současným báječným spolupracovníkům, milým kolegům, přátelům bych chtěla opravdu ze srdce poděkovat. Doufám, že muzeum bude mít i do budoucna okolo sebe co nejvíce příznivců, spolupracovníků a přátel a co nejméně těch nepřejících.


Všem přeji pevné zdraví, mnoho tvůrčího elánu, nadšení a radosti z práce i života.

Před muzeem stojí celá řada úkolů, z nichž nejdůležitější je vybudování nové moderní expozice a získání prostor pro uložení sbírkového fondu. Úkol, o který jsem usilovala, ale zatím se nepodařil realizovat. Chci popřát nové ředitelce Mgr. Jitce Králové a všem mým kolegům ať se jim práce daří, muzeum se dál rozvíjí a přináší poučení, pomoc a radost všem.


Ředitelé přicházejí a odcházejí, ale muzeum zůstává.“


Miloslava Havlíčková


Do ředitelského křesla usedne od 1. 7. Mgr. Jitka Králová, která pracuje v mělnickém muzeu od roku 2008 a zastávala krom pozice zástupkyně ředitele i post muzejní edukátorky.


Do ředitelské funkce byla vybrána na základě dvoukolového výběrového řízení, jehož se zúčastnili další dva kandidáti.


Kristýna Frelichová – odd. PR a propagace81 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page