top of page
  • Marta Dušková

Varhanní koncert je nejen krásným kulturním zážitkem

Kostel sv. Linharta v Cítově se v sobotu 9. října rozezněl dalším benefičním koncertem. Benefiční koncert v kostele je nejen krásným kulturním zážitkem, ale výtěžek z dobrovolného vstupného zachraňuje cítovské varhany.


Řada benefičních koncertů, které již uspořádal spolek Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta, umožnila při tomto posledním koncertu hru na cítovské varhany, které se daří díky finanční sbírce zachránit. Na varhany hrál varhaník a skladatel Pavel Hrubeš a na koncertu vystoupila i sopranistka Markéta Bechyňová Halířová.


Původně románský kostel sv. Linharta v Cítově byl vystavěn v druhém desetiletí 13. století a v roce 1753 byl přestavěn na barokní. Stávající varhany pocházejí z roku 1877, které vystřídaly během staletí jiné varhanní nástroje. Krásné dvou manuálové varhany nebyly v posledních letech příliš používány a postupně došlo k jejich chátrání. Právě absence hry na varhany způsobila jejich napadení červotočem, a pokud by nedošlo k opravě, nebylo by brzy možné na ně vůbec hrát. Varhany slouží nejen k doprovodu bohoslužeb, ale i při svatbách, pohřbech a v neposlední řadě i koncertech. Obec Cítov má dlouholetou hudební tradici a zaslouží si kvalitní interpretaci varhanní hudby, která do kostelního prostoru určitě patří.


"Varhany od Karla Eisenhuta v Cítově patří k jedněm z nejkvalitnějších raně romantických nástrojů nejen v širokém okolí, ale v Čechách vůbec. Mladý varhanář Eisenhut u nich uplatnil řadu inovací a technických novinek, které si osvojil při pobytu v Anglii, např. v konstrukci traktury a spojek a např. žaluziová skříň je zde použita vůbec poprvé na území ČR! Po zvukové stránce se jedná o mimořádně hodnotný nástroj, na který je možné, ačkoliv není nikterak velký, interpretovat prakticky veškerou klasickou varhanní literaturu. Nástroj byl vybrán jako jeden ze stěžejních, dokumentující vývoj varhanářství v českých zemích a byl v r. 2014-16 předmětem podrobného organologického výzkumu a dokumentace v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury.“

Výňatek z posudku cítovských varhan od diecézního organologa Štěpána Svobody, 2019

Fotografie v galerii z archivu sdružení pro obnovu varhan www.provarhanycitov.cz


47 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page