top of page
  • Marta Dušková

Ve Středočeském kraji dochází od 10. prosince ke změně jízdních řádů

Celostátní změna jízdních řádů v neděli 10. prosince přináší i trvalé změny jízdních řádů na železnici a autobusových linkách v rámci systému PID ve Středočeském kraji.K nejdůležitějším změnám na železnici ve Středočeském kraji dochází na tratích:

Trať 014 Kolín – Ledečko – změna technologie pořadí vjezdu a odjezdu vlaků v ŽST Ledečko jako následek změny dopravních předpisů Správy železnic, důsledkem je ztráta přestupních vazeb v ŽST Kolín na osobní vlaky ve směru do Prahy.


Trať 093 Kralupy nad Vltavou – Kladno – 31. července, po třinácti měsících, by měla skončit výluka v úseku Kladno – Brandýsek a cestující budou moci využívat nové a moderní vybavení zastávky Kladno-město a stanice Kladno-Ostrovec.


Trať 110 úsek Slaný – Louny – dochází k omezení počtu objednávaných spojů na 4 páry vlaků denně. Polohy spojů jsou zvlášť pro pracovní dny a víkendy přizpůsobeny časům předpokládané nejvyšší poptávky na přepravu; trasa spěšných vlaků 1495 a 1494 bude zkrácena a pojedou pouze v úseku Slaný – Praha, Masarykovo nádraží a zpět.


Trať 124 Rakovník – Lužná u Rakovníka – Žatec, trať 161 Rakovník – Blatno u Jesenice – projekt „Čtyřmezí“ ve spolupráci se sousedními kraji a dopravním svazem obcí ODORAK - navýšení počtu spojů, zlepšení přípojových vazeb v ŽST Rakovník a přizpůsobení časových poloh vybraných spojů potřebám škol a zaměstnavatelů.


V souvislosti s projektem „Čtyřmezí“ došlo také k dohodě na rozšíření tarifních přesahů mezi sousedícími kraji, a tak tarif PID nově zahrnuje úsek Blatno u Jesenice - Žlutice, tarif DÚK úseky Lužná u Rakovníka – Rakovník – Blatno u Jesenice a tarif IDPK úseky Rakovník – Blatno u Jesenice a Rakovník - Čistá.


Trať: 170 Beroun – Plzeň – narušení přípojů v Berouně ve směru od Plzně z důvodu dřívějších odjezdů osobních vlaků linky S7 ve směru do Prahy způsobených výlukovými pracemi v úseku Karlštejn – Beroun.


Trať 171 Praha – Beroun – dlouhodobé výluky s ohledem na stavbu Karlštejn-Beroun, kde bude možné většinou využívat pouze jednu traťovou kolej. Dále se předpokládá mimořádná změna JŘ v lednu 2024 s tím, že podrobnější informace budou prezentovány dodatečně.


Trať 172 Zadní Třebaň – Lochovice – ztráta vybraných přípojů v Zadní Třebani ve směru do Berouna z důvodu časového posunu tras vlaků na trati 171 vyplývající z výlukových prací v úseku Karlštejn – Beroun.


Trať 173 Praha – Rudná – Beroun, 174 Beroun – Rakovník – postupné nasazování nových vozidel řady 847 „RegioFox“.


Trať 200 Beroun – Písek – ztráta přípojů v Březnici mezi osobními vlaky Beroun – Blatná a Březnice – Protivín v obou směrech z důvodu snížení rychlosti Správou železnic na několika přejezdech zabezpečených pouze výstražnými kříži a tím k prodloužení jízdních dob, které vedly k nutné změně míst pro křižování osobních vlaků s rychlíky.


Trať 210 Praha – Čerčany – pro Davli a Skochovice byla prodloužena trasa vlaku v ranní špičce pracovních dnů s příjezdem do Prahy v 9:04.


Trať 230 Kolín – Havlíčkův Brod – z důvodu posunu tras vlaků dálkové dopravy linek R18 a R19 po dokončení výlukových prací v úseku Ústí nad Orlicí – Choceň a pokračující přestavbě ŽST Pardubice dojde ke ztrátě přípojů v ŽST Kolín od osobních vlaků linky S20 z Havlíčkova Brodu.


Kompletní jízdní řády pro období 2023/2024 po jednotlivých tratích (v PDF) jsou zveřejněny na stránkách Správy železnic (https://www.spravazeleznic.cz/cestujici/jizdni-rad/jizdni-rad-na-rok-2024).


Podrobné informace ke změnám jednotlivých autobusových linek PID, k nasazení nových vozidel v roce 2024 či k rozšíření zastávek na znamení jsou zveřejněny na webu kraje Aktuality - Webový portál Středočeského kraje (stredoceskykraj.cz) v článku Změna jízdních řádů od 10. prosince 2023 v rámci systému PID ve Středočeském kraji.


495 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page