top of page
  • Marta Dušková

Veltrusy vyhlásily grantový program na rok 2022

Zastupitelstvo města Veltrusy vyhlásilo dne 2. března Grantový program města Veltrusy pro poskytování dotací z rozpočtu města na rok 2022. V letošním roce bude z grantového programu města Veltrusy pro rok 2022 rozděleno 400 000 Kč. Granty mohou žádat spolky i jednotlivci od 11. dubna 2022.

Grantový program se týká dvou oblastí:

  1. Kulturní, společenské a sportovní akce, kde bude rozděleno 100 000 Kč, maximální výše na jednotlivé akce je 6 000 Kč. Jeden žadatel může podat maximálně 3 žádosti.

  2. Obecně prospěšná činnost v oblasti sportu, dětí a mládeže, zde bude rozděleno 300 000 Kč, maximálně však 75 000 Kč pro jednotlivé spolky. Jeden žadatel může podat maximálně 1 žádost.

Dotace bude poskytnuta na období tohoto kalendářního roku od 1. 1. do 31. 12. 2022. Musí být čerpána a využita v rámci příslušného kalendářního roku a pouze na účel, na který byla přidělena.


Formulář žádosti o dotaci stejně jako schéma a zásady grantového programu je k dispozici na www.veltrusy.cz.

4 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page