top of page
  • Marta Dušková

Vláda chce zjednodušit systém covidových podpor pro podnikatele

Vláda na svém jednání v pondělí 8. února odsouhlasila žádost o prodloužení nouzového stavu o 30 dnů, tedy do 16. března. Poslanecká sněmovna se bude návrhem o prodloužení nouzového stavu zabývat na schůzi ve čtvrtek 11. února.

Důvodem pro žádost o další prodloužení jsou přetrvávající problémy, které vysoký počet pacientů s nemocí covid-19 způsobuje českému zdravotnictví.


Úprava v krizovém opatření omezující činnost maloobchodu a služeb

Od úterý 9. února dochází k některým změnám. Je obnovena činnost provozoven, kde probíhají psychodiagnostická vyšetření, která jsou součástí výběrových řízení a nezbytnou podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti.

Povolené vzdělávací akce a zkoušky se rozšíří o praktickou přípravu na výkon regulovaného povolání sociální pracovník, dále o získání a zdokonalení odborné způsobilosti podle zákona o drahách, o rekvalifikační kurzy, které zabezpečuje Úřad práce ČR nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí.Mimořádný příspěvek zaměstnanci v karanténě

Vláda se zabývala návrhem zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě a změně občanského soudního řádu, který zavádí mimořádný příspěvek při karanténě ve výši 370 Kč za každý kalendářní den po dobu nanejvýš deseti dnů trvání karantény. Tento příspěvek by zaměstnanec obdržel současně s vyplacenou nemocenskou. Zákon by měl platit od 1. března po dobu tří měsíců v případě, že projde Parlamentem.


Další úlevy pro jednotlivce i podnikatele

Ministryně financí dostala souhlas vlády k vydání nařízení, kterým budou daňovým subjektům prominuty správní poplatky za přijetí žádosti o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování. Týká se žádostí podaných od 1. ledna do 16. srpna 2021. Žádosti o prodloužení lhůty se budou týkat zejména daňových přiznání, například přiznání k dani z příjmu.


Podpůrný program COVID-Veletrhy/kongresy

Byla schválena realizace nového podpůrného programu pro podnikatele ve veletržním, eventovém a kongresovém průmyslu, kteří v důsledku protiepidemických opatření přišly alespoň o 30 procent obratu za březen až říjen 2020 oproti stejnému období 2019. Tito podnikatelé budou moci požádat o podporu ve výši 60 procent nepokrytých nákladů.


Zjednodušení systému vyplácení podpor

Zásadně bude zjednodušen dosavadní systém vyplácení podpor podnikatelům či zaměstnavatelům postiženým dopady koronavirové krize.

Podpora bude přiznána podnikatelským subjektům, u kterých došlo v rozhodném období k poklesu tržeb o 50 a více procent. OSVČ budou podpořeny formou kompenzačního bonusu, který se zvýší z 500 na 1000 korun denně. Kompenzace budou fungovat od 1. února.


Návrh novely krizového zákona a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Novela má umožnit efektivnější trestání jednotlivců i podnikatelských subjektů, které opakovaně porušují vládou uložené povinnosti a omezení vyhlášené v rámci krizových opatření. Případné prokázání opakovaného porušení umožní udělit vyšší sankci.

Bližší informace jsou zveřejněny v tiskové zprávě z pondělí 8. února 2021.

14 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page