top of page
  • Marta Dušková

Vláda přistoupila od soboty ke zpřísnění opatření

Ke zpřísnění opatření dochází z důvodu nadále nepříznivého vývoje epidemie covid-19 a hrozba šíření nakažlivější mutace SARS-CoV-2. Opatření jsou platná od soboty 30. ledna.


Omezení volného pohybu

Od půlnoci z pátku na sobotu začíná platit nová podmínka. Lidé mohou cestovat na své chaty a chalupy, ale pobývat na nich smějí jen členové jedné domácnosti. Dále platí omezení kontaktů s jinými osobami než se členy domácnosti na nezbytně nutnou míru. Lidé by se měli zdržovat v místě bydliště pouze se členy vlastní domácnosti a s osobami, o které člen domácnosti pečuje. Při styku s jinými osobami se doporučuje používat respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2 nebo KN95. Zpřísňují se i pravidla pro pobyt cizinců na území České republiky.

Maloobchod a služby

Tady se týká zpřísnění opatření především ubytovacích služeb z důvodu zneužívání výjimky ubytování v případě služebních cest. Od soboty bude ubytování poskytnuto jen osobám, které se prokáží dokladem od zaměstnavatele nebo objednatele služeb o účelu služební cesty. Provozovatelé ubytování jsou povinni potvrzení vyžadovat a uchovat ke kontrole.


Z dosud platných výjimek byly zcela vyňaty prodeje zboží na tržištích, trzích a v mobilní provozovnách. Prodej je povolen pouze u těch mobilních prodejen, které zajišťují prodej potravin a drogerie v obcích, kde možnost jiného nákupu není.


Lanovky a vleky

Nově je povolen provoz pouze lanových drah pro zajištění dopravní obslužnosti v rámci veřejných služeb. Lyžařské vleky a lanové dráhy jsou otevřeny výhradně pro zajištění zásobování nebo chodu kritické infrastruktury a pro potřeby složek Integrovaného záchranného systému včetně Horské služby.


Vzdělávání

V rámci vzdělávacích akcí je nově umožněno pořádat za stanovených podmínek dopravně psychologická vyšetření, o provozu na pozemních komunikacích. Po dobu praktické jízdy s výcvikovým vozidlem v rámci zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel musí posádka používat respirátory alespoň třídy FFP2 nebo KN95.


Návštěvy v nemocnicích

Znovu je obnoven zákaz návštěv pacientů v nemocnicích u lidí na lůžkách akutní péče.

Výjimku mají za přísnějších podmínek třetí osoby při porodu, návštěvy pacientů s omezenou svéprávností, návštěvy pacientů v hospicích a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelné onemocnění.


Antigenní testy

Dochází i ke změně v pravidlech pro plošné antigenní testování na covid-19. Od 1. února je možné se nechat testovat testy plně hrazenými z veřejného zdravotního pojištění jednou za tři dny. Dosud byl interval jednou za pět dní. Důvodem je vyhovění především pendlerům, kteří se nově musí prokazovat negativními testy dvakrát týdně při cestách za prací do Německa.


Plné znění jednání vlády ze dne 28. ledna je ZDE.

315 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page