top of page
  • Marta Dušková

Vyhlášení období déletrvajícího sucha

V souvislosti s nepříznivými meteorologickými podmínkami a navýšením počtu požárů v přírodním prostředí na území Středočeského kraje a s přihlédnutím k další předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu a na doporučení Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje bylo vyhlášeno dne 24. března 2022 na celém území Středočeského kraje až do odvolání období déletrvajícího sucha (viz úřední deska).Období déletrvajícího sucha je obdobím nepříznivých klimatických podmínek, které omezuje některé činnosti související s nebezpečím vzniku požárů. Na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů vstupují v platnost opatření a povinnosti stanovené v Nařízením Středočeského kraje č. 3/2020, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Bližší informace naleznete zde).


V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je na místech se zvýšeným požárním nebezpečím zakázáno:

rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),

kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

používání zábavní pyrotechniky,

jízda parní lokomotivy,

používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,

vypouštění „lampionů štěstí“,

vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,

zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.


Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů.


5 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page