top of page
 • Obrázek autorakanalemmelnik

Vyhodnocení akce „NERATOVICE NEJSOU SMETIŠTĚ“

Vzhledem k neudržitelnosti současných postupů při nakládání s odpady i požadavkům nového zákona o odpadech se budeme všichni muset stavět v odpadové problematice mnohem zodpovědněji. Na obce je vyvíjen tlak v podobě striktně stanovených limitů na procentuální poměr vytříděného odpadu, ale hlavně také na snižování objemu odpadu nevytříděného, a to zásadním navyšováním poplatku ceny za jeho likvidaci.

Všichni si musíme uvědomit a zvyknout na fakt, že pokud vytvořím jakýkoliv odpad, musím se o jeho likvidaci postarat a samozřejmě za to zaplatit. Jestliže jsem si schopen zajistit a zaplatit doručení nové lednice, vánočního stromku, skříně, matrace, atd., tak musím být schopen se postarat a zaplatit odvoz toho starého. Každý musí převzít odpovědnost tak, jako za všechno, a nečekat, že se o můj nepořádek bude někdo starat. Pod pojmem „černá skládka“ si mnoho lidí představí hromadu odpadu schovanou někde za křovím, ale vlastně jakékoliv odložení odpadu mimo nádobu k tomu určenou je úplně stejná věc, a to zakládání černé skládky. Mnoho lidí logicky nemá představu o ekonomice odpadového hospodářství města a o finanční náročnosti svozu, odstranění odpadu a zajišťování každodenního úklidu nepořádku ve městě, a tak zaujímají k takovému odkládání odpadu postoj typu „vždyť si za to platím, ať se někdo (město) postará“. Bohužel, tak to není, za to si vůbec nikdo neplatí! Příspěvek v podobě místního poplatku za odpady pokryje sotva polovinu odpadového hospodářství. Náklady na odpady byly za rok 2020 cca 24 miliónů. Pokud do toho započítáme i provázané služby za údržbu a úklidy chodníků apod. dostaneme se ještě o několik miliónů výš. Oproti tomu místní poplatky za odpady vybrané za stejné období od občanů činily (pouze) cca 11,5 miliónu korun.

Reakce a podněty na akci „Neratovice nejsou smetiště“, která měla upoutat pozornost k odpadovému tématu (a upoutala), byly různé. Diskutovalo se při osobních setkáních nebo po telefonu, zaznívaly také celkem odvázané komentáře na různých sociálních sítích. Ty podporující, pochvalné, chápavé a souhlasné názory se, jak už to tak bývá, na povrch většinou moc nedostanou. Vidět jsou obecně většinou reakce negativní a nesouhlasné.


 • „Vzniknou infekční místa, jídlo, použité plíny, zápach, všude potkani“... V informaci o akci BYLO VYSVĚTLOVÁNO, že se týká především objemného odpadu, tedy většinou nábytku, popř. odložených elektrospotřebičů, pneumatik atd. Běžný odpad se samozřejmě uklízel a odvážel stále.

 • „Budeme (chudinky) žít měsíc v tom nepořádku“.... NO PRÁVĚ, žijeme v něm – a ne jeden měsíc, ale pořád! A to přece nechceme.

 • „To všechno oni, ta čuňata, ti bezdomovci, ti nepřizpůsobiví.... to já nikdy“... Mnoho lidí se tváří, že JICH SE TO NETÝKÁ. Netvrdím, že jsme všichni čuňata, že jsou všichni stejní, ale... Kdo nikdy v životě nepřekročil jakákoliv pravidla? Kdo nikdy v životě neodložil odpad tam, kam se nemá?

 • Oni to někdy vyvezli v pořádku?...“, „...rád bych viděl tu uklízecí četu“...

 • Kontrola placené úklidové firmy je samozřejmě důležitá, ale všichni bychom měli KONTROLOVAT hlavně také SAMI SEBE. Jenom kritizovat někoho, kdo odpady a nepořádek odváží za to, že „nedostatečně“ uklízí můj bordel (omlouvám se za to slovo), který jsem vytvořil, mi přijde neuvěřitelné. Také nevěřím, že je vždy vše tak anonymní, a že sousedé „nikoho“ neviděli, holt je jednodušší si postěžovat na služby města.

 • „Proč to nehlídá kamerový systém napojený na městskou policii?“...

 • Kdykoliv se ve městě něco stane, vandalizmus, nezákonné odkládání odpadů apod., mají hned všichni jediné, pohodlné a univerzální řešení „dejte tam kamery“. Nemám kamerový systém k dispozici a nespadá pod moje kompetence, takže mohu reagovat čistě z vlastních zkušeností nebo nahlížení městské policii „přes rameno“. Podle mě není technicky možné a asi ani žádoucí, aby byla kamera u každého domu, odpadkového koše, popelnice, lavičky a příkopu. Také asi není možné zajistit (v daném počtu lidí) sledování přímého přenosu několika desítek takových kamer, nebo pátrání v několika hodinách zpětného záznamu. Nemůžeme se na „VELKÉHO BRATRA“ spoléhat úplně ve všem.

 • „To vymyslely chytré hlavy“, „budeme platit za techniku a palivo navíc“.... NEBUDEME, stálo to mnohem méně, než když se musí svážet průběžně.

 • „Na sběrném dvoře to není BEZPLATNÉ“...„Lidé se bojí na sběrný dvůr cokoli odvézt, aby neplatili“ ... ANO, na sběrném dvoře je předání vysloužilé elektroniky, elektrospotřebičů, objemného odpadu (nábytek, koberce, matrace...atd.), o kterém tato akce byla, a také bioodpadu ze zahrad skutečně ZDARMA, ale NE, není zdarma stavební a demoliční odpad. Doposud nebyly ani odpadní pneumatiky, ale brzy budou zdarma i ty.

 • „...místo toho, aby se přistavovalo pravidelně a více velkoobjemových kontejnerů...“ „...místo toho, aby ty skládky sváželi častěji“ ANO místo toho, abychom platili další a další peníze, vychovávali v lidech pohodlnost a bezohlednost („oni to zase uklidí“), tak pro tentokrát pořádáme „demonstrativní akci“ na podporu předcházení vzniku odpadu.

 • „Soutěž o nejvyšší horu světa vyhrávají Neratovice“. TO mě pobavilo.

 • „Kdo se na tom chce zase zviditelnit“... „To musela být hlava“...“Je to pozérské a neefektivní“... „Ti slušní to (strašlivě) odnesou a těm, kterých se to týká, to bude jedno“.... ASI jim to NEBYLO jedno. Asi si dali pozor i „ONI“. „Zviditelnění“ a přitažení pozornosti k černým skládkám této problematice, zjevně pomohlo.


S trochou nadhledu byly výsledky akce veskrze pozitivní. Jak již bylo řečeno, akce upoutala požadovanou pozornost k odpadovému tématu. V ulicích bylo mnohem méně odpadu než obvykle. Po zviditelnění a posléze i medializaci akce dokonce některé odpady (a nebylo to nic použitelného) zase z ulice zmizely. Navýšila se i poptávka na sběrném dvoře po službě odvozu starého nábytku apod. Také se navýšilo množství odpadů, které na sběrný dvůr přiváželi občané sami. V závěru měsíce se ve spolupráci s organizátory „Ukliďme Česko“ připojil ke svozu černých skládek od kontejnerů také svoz černých skládek a odpadků z celých Neratovic, Mlékojed a Korycan vysbíraných dobrovolníky.


Z důvodu instalace „Odběrového centra pro testování koronaviru“ se nakonec ustoupilo od oplocené hromady na náměstí a hromadilo se až na sběrném dvoře. Ke zdokumentování a vyhodnocení odpadu samozřejmě přesto došlo a ukázalo se, že viditelně menší množství černých skládek v ulicích se ve skutečnosti projevilo i na celkové váze.

Pro doložení jen několik čísel z předcházejících měsíců. Během ledna se svezlo celkem 29,05 tun odpadů z černých skládek. Stálo nás to 52.692 Kč za svoz a úklid, a pak 60.801 Kč za odstranění odpadu. V únoru to bylo celkem 16,84 tun odpadů z černých skládek. Stálo nás to 39.519 Kč za svoz a úklid, a pak 35.246 Kč za odstranění odpadu. V březnu při předem v několika informačních kanálech avízované akci „Neratovice nejsou smetiště“ bylo tohoto odpadu z černých skládek od kontejnerů celkem (pouze) 3,27 tun. Stálo nás to 20.087 Kč za svoz a úklid, a pak 6.844 Kč za odstranění odpadu. Do březnové ceny za svoz byl navíc již započítán i úklid odpadu z akce „Ukliďme Česko“, kterého bylo 1,52 tun.


Děkujeme všem, kteří projevili akci „Neratovice nejsou smetiště“ podporu i všem, kterým nejsou odpady a nepořádek lhostejné. Díky i těm, kteří začali o odpadu více přemýšlet a třeba i začali svůj odpad likvidovat na sběrném dvoře.


Pro řešení problematiky černých skládek dále připravujeme:

 • Službu s příznivou, vyjednanou cenou pro občany Neratovic na jednorázový svoz drobného kusu nábytku.

 • Omezení nebo přizpůsobení četnosti svozů černých skládek od kontejnerů.

 • Zřízení místa zpětného odběru ve sběrném dvoře pro možnost bezplatné likvidace veškerých pneumatik a autobaterií pro své občany.

 • Zpřísnění monitoringu vybraných stanovišť kontejnerových stání.

Karel Němec, odbor správy majetku města Neratovice zdroj www.neratovice.cz

4 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page