top of page
  • Marta Dušková

Vyznáte se ve správném značení medu při nákupu?

Med se dělí podle původu na květový (nektarový), který pochází zejména z nektaru květů a med medovicový pocházející zejména z výměšků hmyzu sajícího šťávu z rostlinných pletiv.

Důležité údaje ke správnému značení medu při nákupu je možné si ověřit na infoletáku ze serveru www.bezpecnostpotravin.cz, který je rovněž součástí článku.


V novele veterinárního zákona ze dne 16. srpna 2017 nejsou vyjmenovány povinné informace k označování medu. Odkazuje na nařízení EU v souladu s požadavky na balené potraviny.


Výzkumný ústav včelařský nabízí pomůcku, jak se orientovat v legislativních požadavcích.


Povinné údaje na etiketě

Všechny povinné údaje musí být:

čitelné (min velikost tištěného písma je 1,2 mm)

nesmazatelné (nedoporučujeme zápis tužkou, smývatelnou fixou apod.)

pevně spojené s obalem (není přípustné uvádět povinné údaje na visačkách, nedoporučujeme ani uvádění na víčku).


1. Název potraviny

U vytočeného/vykapaného/lisovaného medu stačí uvádět pouze „MED“. Název „Med“ může být doplněn nepovinným údajem květový nebo medovicový, podle původu medu. Tomuto označení však musí odpovídat hodnota elektrické vodivosti.

V případě, že se jedná o med pastový, doporučujeme tuto informaci na obale uvést, nejlépe včetně označení původu medu (květový/medovicový). Pro zákazníka je tato informace jistě benefitem a zároveň zdůvodněním vyšší ceny oproti ostatním medům.

Správné příklady: „MED“, „Med květový pastový“.

2. Identifikace výrobce

Jde-li o fyzickou osobu: Jméno, příjmení a adresa bydliště chovatele.

Jde-li o právnickou osobu: Název a sídlo firmy chovatele.

Nestačí napsat jen jméno nebo název webové stránky.


3. Údaj o hmotnosti = čisté množství potraviny

Za hmotnost vyjádřenou na etiketě se považuje čisté množství potraviny, tj. bez započítání hmotnosti obalu – sklenice.

Doporučené příklady: „Hmotnost: 1 kg“ nebo „Hmotnost: 1000 g“.


4. Země původu

Pakliže prodáváte med, který byl vyprodukován pouze včelstvy na území České republiky, použijte za nápisem země původu či původ označení Česká republika nebo Česko.

Správné příklady: „Země původu: Česká republika“, „Původ: Česká republika“ nebo „Země původu: Česko“, „Původ: Česko“.

Oproti tomu se CZ kód používat nesmí, protože se nejedná o oficiální název naší země.

Označení medu může být doplněno regionálním, územním nebo místním označením původu, pokud výrobek pochází zcela z uvedeného zdroje původu. Toto doplnění je nepovinné.

Pozor. Obrázek vlajky nenahrazuje označení země původu. Vlajka je nepovinná informace o tom, že potravina byla vyrobena v České republice. Pravidla uvádění této informace naleznete v § 3 vyhlášky 417/2016 Sb. a způsob grafického vyjádření v příloze této vyhlášky.

5. Datum minimální trvanlivosti

Správné příklady: „Minimální trvanlivost do 12. 12. 2024“, „Minimální trvanlivost do konce 12. 2024“, „Minimální trvanlivost do konce 2024“, „Minimální trvanlivost do data uvedeného na dně sklenice.“ Na dně sklenice pak bude uvedeno „12. 12. 2024“.

Tento údaj lze vyjádřit použitím zaškrtávacích okének, ale před datem musí být napsáno: „Minimální trvanlivost do konce“.

Nevhodná je formulace „Spotřebujte do den, měsíc, rok“. Toto vyjádření se používá pro potraviny snadno podléhající zkáze a po uplynutí data použitelnosti se potravina nepovažuje za bezpečnou.


Povinné údaje je nutné uvést bez ohledu na místo prodeje, ať už je to tržnice, tržiště, maloobchodní prodejna či obchodní řetězce.


Další informace včetně doplňujících nepovinných údajů na etiketě jsou zveřejněny Značení medu - Výzkumný ústav včelařský (beedol.cz).19 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page