top of page
  • Obrázek autorakanalemmelnik

Zápis do mělnických mateřských škol pro školní rok 2021/2022

V uplynulých měsících probíhal proces zápisu dětí do mělnických mateřských škol. Zápis do MŠ byl opět bez osobní přítomnosti, nově s využitím elektronické podpory www.zapisms.melnik.cz. Děkujeme všem rodičům, kteří tento nástroj využili. Město jako zřizovatel, stejně jako vedení jednotlivých MŠ již nyní hodnotí, že tento nástroj přispěl k efektivnější administraci zápisů. Na základě letošní zkušenosti a zpětné vazby od rodičů, pracujeme na dalším vylepšení systému pro příští rok tak, aby byl zápis jak pro rodiče, tak pro samotné ředitelky MŠ ještě jednodušší, transparentnější a přehlednější.Nyní pár statistických údajů:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 307 dětí

Na jednotlivé MŠ celkem podáno 620 žádostí

Průměrný počet žádostí na 1 školku 124 žádostí (rozmezí 91 – 146)

Celkem přijato k předškolnímu vzdělávání 197 dětí

Nepřijato 110 dětí

Z celkového počtu 110 nepřijatých dětí se v 50 případech jednalo o dvouleté děti, o 36 dětí, kterým budou tři roky v období od 1. 9. do 31. 12. 2021 a 24 dětí, které sice dovrší věk do 31. 8. 2021, ale důvody nepřijetí jsou absence trvalého bydliště, očkování, případně nedostatečné kapacity preferované školky.

Za oddělení školství bychom chtěli poděkovat ředitelkám všech MŠ, že k této novince přistoupily zodpovědně a aktivně, všem zaměstnancům, rodičům i dětem přejeme klidné prázdniny a v září se těšíme v našich mateřských školách na všechny nové děti.


Ing. Helena Frýdlová

vedoucí oddělení školství MÚ Mělník

4 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page