top of page
 • Obrázek autorakanalemmelnik

Zásadní změny v systému dopravy u linek PID v Kralupech od 1. dubna

Od 1. dubna 2022 dochází k výrazným změnám v autobusové dopravě na území města a okolních obcí. Dopravu v rámci Kralup nad Vltavou zajišťují příslušné autobusové linky (č. 316, 370, 372, 457, 458, 466, 470, 473, 496, 617, 620, 663 a železniční linky R20, R44, S4, S40, S43, S44, S45.), jejichž důležitost spočívá především ve vzájemné provázanosti.

Jednotlivé spoje jsou licenčně objednávány Krajským úřadem Středočeského kraje, Prahou a Ústeckým krajem. Všemi autobusovými a vlakovými linkami na území města lze cestovat na běžný tarif PID, přičemž každá z místních zastávek se nachází ve 3. tarifním pásmu.


Veškeré změny, ke kterým od 1. dubna dochází, jsou reakcí na zjištěné problémy spojené s dopravní obslužností. Ke všem krokům bylo přistoupeno s přispěním veřejnosti, jež se k systému dopravní obslužnosti vyjádřila v několikaměsíčním průzkumu.Změny v rámci jednotlivých linek:

Linka 457

MHD Kralupy nad Vltavou: (Velvarská – Mikovice -) Minice – Čechova – Gymnázium – Poliklinika – Železniční stanice (- Dýhárna)/Revoluční – Masarykova – Synthos – Obchodní centrum;

 • linka zůstane i nadále páteří městské dopravy ve městě, její trasa však dozná dílčích proměn, díky kterým bude výrazně zpřehledněno trasování jednotlivých spojů a také jízdní řád;

 • nová trasa bude po většinu kopírovat tu původní, do Zeměch a Lobče už ale nepojede;

 • obsluhu Zeměch zajišťují celotýdně linky PID 620 a S40, dostatečnou nabídku spojů pro Lobeč poskytne celotýdně linka 617;

 • linka nebude obsluhovat zastávky Poděbradova a hřbitov, které nově obslouží linka PID 646;

 • k Dýhárně nově pojedou tři páry spojů pouze od železniční stanice a v obou směrech pojedou Třebízského ulicí, zastávka HELP-Trans zůstane bez obsluhy a bude tak zrušena;

 • zrušeny budou i zastávky OSP a ČSAD, ze kterých jsou v docházkových vzdálenostech jiné zastávky;

 • základní interval na lince bude v pracovní dny mezi Obchodním centrem a Minicemi tvořit 30 minut ráno a 60 minut po zbytek dne; v odpoledních hodinách bude interval mezi železniční stanicí a Minicemi zkrácen vloženými spoji na 30 minut; z Minic přes Mikovice na Velvarskou pojede pět párů spojů pouze ve všední dny; o víkendu pojede linka v intervalu 120 minut;

 • stejně jako nyní bude na většinu spojů navazovat na železniční stanici vlak linky S4 nebo R20 na Prahu.

Linka 458

Kralupy nad Vltavou – Holubice

 • linka bude zcela zrušena a v celé své trase Kralupy n. Vlt., žel.st. – Holubice nahrazena novou linkou PID 646


Linka 617

Kralupy nad Vltavou – Nelahozeves (- Veltrusy) – Nová Ves – Sazená – Chržín – Uhy – Velvary – Slaný

 • linka bude plnit úlohu linky MHD mezi Lobčí, centrem města a Obchodním centrem, kam bude nově většina spojů prodloužena

 • intervaly na lince se oproti současnému stavu nijak nezmění, ve všední dny tedy pojede linka po Kralupech nad Vltavou ráno po 30 minutách, dopoledne po 120 minutách, odpoledne po šedesáti; o víkendu pojede linka jednou za 4 hodiny. I spoje linky 617 ve většině případů budou provázány s vlaky linek S4, nebo R20 ve/ze směru Praha


Linka 646

Holubice – Debrno – Kralupy nad Vltavou – Veltrusy (- Staré Ouholice) – Nová Ves – Ledčice – Mnetěš – Černouček – Krabčice – Roudnice nad Labem

 • linka vznikne sloučením stávajících linek PID 458 (Holubice – Kralupy nad Vltavou), PID 496 (Kralupy nad Vltavou – Ledčice) a DÚK 646 (Ledčice – Roudnice nad Labem)

 • linkou PID 646 bude nově zajištěno přímé spojení v několika nových relacích, a to především z nácestných obcí do měst Kralup nad Vltavou i Roudnice nad Labem

 • v uzlu Kralupy n. Vlt.,žel.st. bude u většiny spojů zajištěn přestup z linky 646 na vlaky linek S4 a R20 do Prahy

 • linka zajistí spojení části Lobeček a centra města se hřbitovem, kam už nebude zajíždět linka PID 457; oproti původní lince zajistí linka 646 toto spojení častěji, a to v rozsahu 8 párů spojů v pracovní dny a 3 párů spojů v sobotu a neděli

 • na lince bude platit tarif PID v celé délce trasy a DÚK v úseku Kralupy nad Vltavou – Roudnice nad Labem (v případě jízdy po území pouze jednoho kraje vždy platnost dle tarifu příslušného kraje)

 • Linka bude od 1. 4. 2022 ve výluce. Z důvodu uzavírky v obcích Nová Ves a Nové Ouholice bude linka vedena objízdnou trasou. Většina spojů pojede ze zastávky „Kralupy n. Vlt., Lobeček, rozc.“ přímo do zastávky „Jeviněves“. Tyto spoje tak neobslouží zastávky ve Veltrusech, Starých Ouholicích a Nových Ouholicích. Pouze vybrané školní spoje v pracovní dny budou přes tyto tři obce vedeny. Z důvodu časově náročné objízdné trasy dochází k významným časovým posunům spojů oproti jízdnímu řádu pro trvalý stav. Předpoklad ukončení výluky je 30. 10. 2022.


Změna názvů zastávek

Další logickou změnu představuje přejmenování některých zastávek. Nové názvy budou tak lépe charakterizovat konkrétní místo a v neposlední řadě i aktuální stav.

Kralupy n. Vlt., Barvy laky --- nový název Kralupy n. Vlt. Poděbradova

Kralupy n. Vlt. Kaučuk --- nový název Kralupy n. Vlt., Synthos

Kralupy n. Vlt., Lobeček --- nový název Kralupy n. Vlt., Kulturní dům

Kralupy n. Vlt., Mikovice, rozc. 0,5 --- nový název Kralupy n. Vlt., Na Hrázi

Kralupy n. Vlt., TESCO --- nový název Kralupy n. Vlt., obchodní centrum

Kralupy n. Vlt., U Čejků --- nový název Kralupy n. Vlt., třída Legií

Kralupy n. Vlt., U železničních domů --- nový název Kralupy n. Vlt., ZŠ Václava Havla

Kralupy n. Vlt., ÚNZ --- nový název Kralupy n. Vlt., Poliklinika


Rozšíření zastávek v režimu „na znamení“

Většina zastávek ve městě bude nově v režimu „na znamení“. Autobus tedy zastaví pouze za předpokladu, že na místě bude někdo čekat (v opačném případě, pokud někdo stiskne tlačítko „STOP“ pro výstup z autobusu).


Zcela bez obsluhy budou díky této reorganizaci linkového vedení zastávky Kralupy n. Vlt., ČSAD; Kralupy n. Vlt., OSP a Kralupy n. Vlt., HELP-Trans, které jsou buď v docházkové vzdálenosti jiným stávajícím zastávkám (zast. ČSAD leží cca 200m od zast. U Požárního domu a zast. OSP leží cca 200m od zast. U Jízku) nebo dlouhodobě vykazují nulové využití (zast. HELP-Trans). Zastávky ČSAD a OSP budou ještě v rámci výluky v Čechově ulici v provozu, nicméně bezprostředně po jejím ukončení a návratu provozu do trvalého stavu budou tyto zastávky zrušeny.

Naopak nově zavedenou zastávkou bude nová konečná linky PID 457, která se bude nacházet v nově vznikající zástavbě na západním okraji města v ulicích Nad Rybníkem a Na Šachtě a ponese název Kralupy n. Vlt., Velvarská.


Předpokládané změny

Další předpokládanou změnou je úprava trasy linky č. 316 (Praha, Bořislavka – Kralupy n. Vlt., Žel. st.) přes Hybešovu ulici, jež se nachází mimo docházkovou vzdálenost od centra města. Zřízení nové zastávky je reakcí na rozrůstající se výstavbu domů v této lokalitě.86 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page