top of page
  • Obrázek autorakanalemmelnik

Z lékáren se ztratily léky za více než 66 milionů. SÚKL udělil pokuty a navrhuje zpřísnění zákonů

Inspektoři Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) se při svých kontrolách v lékárnách opakovaně setkávají se systematickým porušováním zákona o léčivech. Přesněji jde o nelegální činnost, prostřednictvím které se z oficiálního dodavatelského řetězce ztrácejí léčivé přípravky. Mimo lékárny tak končí léčiva vázaná na lékařský předpis, která se používají například pro léčbu diabetu, nádorových onemocnění, astmatu, chronické obstrukční plicní nemoci, epilepsie, vysokého krevního tlaku, vysoké hladiny cholesterolu v krvi a dalších onemocnění. Existuje důvodné podezření, že se jedná o nelegální organizovanou činnost s cílem vyvézt tyto léky do zahraničí, jedná se totiž o léčiva, která byla v minulosti prokazatelně nelegálně vyvážena z České republiky.

Kontroly SÚKL odhalily celkem 14 případů, kdy si provozovatelé lékáren objednali léčivé přípravky, ale po dodání do lékárny je nezavedli do evidence skladových zásob, příjmu a výdeje léčivých přípravků. V lékárnách tak neexistují žádné záznamy o příjmu ani o výdeji těchto léků. Tímto způsobem se pak léky ztrácejí z oficiálního dodavatelského řetězce a s největší pravděpodobností se nedostávají k českým pacientům. Toto jednání může přímo ohrozit dostupnost léčivých přípravků v České republice a snížit tak kvalitu a dostupnost poskytované zdravotní péče.


V případech, které SÚKL již pravomocně potrestal, se mimo evidenci dostalo více než 130 tisíc balení registrovaných léčiv v ceně přesahující 66 921 000 korun. Tato částka však není konečná, další řízení stále probíhají, protože však nejsou pravomocně ukončena, není možné o nich informovat.


Inspektoři SÚKL narazili také na případ, kdy se provozovateli během 13 měsíců z lékáren ztratilo více než 31 tisíc balení léčiv v celkové hodnotě téměř 17,5 milionu korun. „Tento způsob porušování zákona se týká především léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis, které jsou v zahraničí dražší než v České republice. U nás je totiž jejich cena regulovaná,“ vysvětluje Irena Storová, ředitelka SÚKL.


Z dodavatelského řetězce se ztratila i léčiva pro pacienty s epilepsií a schizofrenií

Z kontrol SÚKL je patrné, že mimo evidenci jsou vyváděna léčiva pro pacienty s astmatem, diabetem, vysokým krevním tlakem, schizofrenií, epilepsií, ale i léky určené k léčbě a prevenci poruch krevní srážlivosti. Kontroly odhalily toto jednání ale i u léčiv zachraňujících život či imunosupresiv, která se podávají jako prevence odmítnutí transplantovaného orgánu.SÚKL udělil pokuty za více než 10 milionů korun

Nedostatky ve vedení evidence skladových zásob a výdeje SÚKL systematicky v lékárnách kontroluje a trestá, celkem již udělil pokuty převyšující 10,5 milionu korun. Ústav také navrhl upravit zákon, aby bylo možné udělovat vyšší pokuty a v krajním případě také zakázat provozovateli lékárny činnost.


Žádám všechny, kteří takto protizákonně zacházejí s léčivy, aby s tím přestali. Musejí si uvědomit, že mohou poškodit české pacienty. Trh s léčivými přípravky je rozkolísaný v celé Evropě a vyvádět z evidence desítky tisíc balení léčivých přípravků je v takové situaci naprosto odsouzeníhodné. Pacienty mohu ubezpečit, že SÚKL se i při následujících kontrolách bude pečlivě věnovat tomuto trendu porušování zákona a bude jej také důsledně trestat,“ doplnila Irena Storová.


SÚKL o svých zjištěních informoval Českou lékárnickou komoru, kterou požádal o preventivní kroky vůči svým členům. Informace Ústav předal i Generálnímu ředitelství cel, Policii ČR, Generálnímu finančnímu ředitelství a samozřejmě také Ministerstvu zdravotnictví ČR a krajům, v jejichž pravomoci je odebrání oprávnění k této činnosti těm provozovatelům lékáren, kteří se dopouštějí tohoto jednání.


„Se Státním ústavem pro kontrolu léčiv jsou vedle vzájemné součinnosti při kontrole dovozu a vývozu léků a léčivých přípravků ze třetích zemí nově sdíleny i informace o porušování právních předpisů v souvislosti s reexporty léků a léčivých přípravků v rámci EU. Cílem takto nastavené spolupráce je účinné předcházení a odhalování protiprávních jednání, ke kterým v oblasti obchodu s farmaceutickými produkty aktuálně dochází. Na plnění tohoto úkolu Generální ředitelství cel úzce spolupracuje s Policií ČR a s Generálním finančním ředitelstvím. Problematika „Pharmacy crime“ má dnes již celoevropský rozsah. Je jednou z priorit pro rok 2023, které jsme si vytyčili v oblasti vymáhání práva,“ sdělil plk. David Chovanec, zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství cel.


Státní ústav pro kontrolu léčiv má zákonnou povinnost informovat o udělených sankcích, pokuty za nedostatky v evidenci skladových zásob, příjmu a výdeji léčivých přípravků jsou zveřejněny zde, konkrétně se jedná se o přestupek dle § 103 odst. 9 písm. d) ZoL.


Tisková zpráva www.sukl.cz


7 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page