top of page
  • Marta Dušková

Začíná druhá etapa rekonstrukce Čechovy ulice v Kralupech nad Vltavou

Druhá etapa rekonstrukce Čechovy ulice začne od 15. března a způsobem provedení přímo naváže na již realizovanou první část z roku 2020. Zároveň se jedná o jednu z největších investičních akcí, jež budou v tomto kalendářním roce uskutečněny.

Projekt zahrnuje výstavbu nové komunikace včetně odvodnění, chodníků, řešení nových připojení dešťových svodů, parkovacích stání a výsadby nových prvků zeleně. Součástí investice je taktéž nové veřejné osvětlení. „Tato etapa je vedena od vjezdu k areálu HZS Středočeského kraje až k ulici Šafaříkova, přičemž celková délka činí více jak tři sta metrů. Zároveň je třeba zdůraznit, že v rámci stavby bude docházet ke koordinaci se správci a provozovateli inženýrských sítí, neboť v i v tomto úseku je nezbytné provést opravy havarijních přípojek vody a plynofikací,“ uvedla Marcela Horčičková, vedoucí odboru realizace investic a správy majetku MěÚ, jež je zároveň přesvědčena o tom, že by tato etapa měla být z hlediska realizace přece jen o něco méně komplikovaná, a to zejména z důvodu pevnosti původního terénu. „V tomto ohledu jsme měli trochu problémy v té první etapě, kde bylo třeba vyztužit vozovku hned několika dalšími vrstvami. Ve stávajícím úseku by však obdobné komplikace nastat neměly,“ zdůrazňuje Marcela Horčičková s tím, že projekt by měl být hotov do konce letních prázdnin.Celková cena činí 12 583 356,94 Kč (včetně DPH), dodavatelským subjektem je Metrostav, a.s., Praha.


Nezbytné omezení pro chodce i řidiče motorových vozidel

V souvislosti s rekonstrukcí, stejně jako tomu bylo v případě první etapy, je třeba počítat s nezbytnými omezeními, která se dotknou zejména místních obyvatel, byť i tentokrát se bude dodavatelský subjekt snažit zajistit co možná nejméně komplikovaný přístup k příslušným domům. „Občany tímto prosíme o shovívavost a trpělivost. Tato část Čechovy ulice je už skutečně ve velmi špatném stavu, opravit ji musíme. Věřím, že se akce podaří obdobně, jako tomu bylo u předchozí etapy,“ uvedl místostarosta Libor Lesák s vědomím komplikací, které s sebou přináší každá větší investice obdobného charakteru.Další nutné omezení se pak týká řidičů motorových vozidel, jimž nebude průjezd Čechovou ulicí umožněn. Objízdná trasa bude vedena ulicí Přemyslova, a to včetně linek MHD. Cestující tedy musí počítat s tím, že po dobu výstavby budou moci využívat pouze zastávky v již zmíněné ulici Přemyslova, která se nachází v blízké dochozí vzdálenosti.


Aktualizované jízdní řády linky 620 a 457 jsou zveřejněny na www.mestokralupy.cz.


8 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page