• kanalemmelnik

Začíná výstavba autobusového terminálu

V Kralupech nad Vltavou naproti nádražní budově, v místě stávajícího automobilového parkoviště, bude v polovině srpna zahájena výstavba moderního autobusového terminálu. Kromě přehledných zastávek, jež budou účelně situovány do prostoru, je rovněž počítáno s elektronickou tabulí příjezdů a odjezdů, chybět by neměly ani veřejné toalety.

Terminál bude mít okružní charakter se středovým prostorem určeným k pohybu chodců. Tím zároveň dojde k odstranění autobusových stanovišť z ulice Nádražní, jež se tímto stane mnohem přehlednější. „Součástí stavby budou propojující komunikace mezi ulicemi Nádražní, Havlíčkova a Libušina. Logickou návaznost poté zajistí chodník, jímž bude terminál propojen s parkovacím domem,“ říká kralupský místostarosta Libor Lesák, jenž dále poukazuje na neutěšený stav nejen v Nádražní ulici, ale také na stávajícím parkovišti. „Situace je v celé této destinaci značně nepřehledná, nemluvě o dopravním komfortu. Je potěšitelné, že se částečná rekonstrukce dotkne i Nádražní ulice.“ V rámci projektu, který výraznou měrou zkultivuje nádražní oblast, se cestující dočkají celé řady praktických i estetických prvků. Velkým plusem budou dále protihlukové stěny, veřejné osvětlení, přístřešky ve středovém prostoru, městský mobiliář či hojně zastoupené výsadby zeleně.


Projekt „Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou“ je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), přičemž dotační částka činí 45 791 785 Kč. Výstavbu uskuteční olomoucká stavební firma GEMO, a.s., Společník: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED za 78 547 794, Kč.

Uzavření nádražního parkoviště "P+R" od 09.08. 2021


Nejzásadnějším omezením v rámci stavby je zrušení stávajícího parkoviště pro osobní automobily (od 9. srpna 2021) Právě tento prostor je v hojné míře využíván přespolními občany, kteří dále pokračují v cestě vlakem. V následujícím pololetí však tato možnost parkování možná nebude. „Chtěl bych tímto místní i přespolní občany požádat o trpělivost. Parkovací dům i autobusový terminál jsou stavby, které nám v budoucnu nepochybně pomohou, a zároveň nabídnou cestujícím patřičný komfort. Věřím, že následující půlrok nějakým způsobem společně zvládneme,“ říká kralupský starosta Marek Czechmann s vědomím všech komplikací, které na všechny zúčastněné čekají.

Alternativou prostor v ulici Trojanova


I přes takřka bezvýchodnou situaci se však městu nakonec podařilo najít kapacitně obdobné prostranství. „Náhradou za uzavřené nádražní parkoviště bude areál bývalého Aera (jedná se o prostor vzdálený cca 50 m od probíhající výstavby parkovacího domu pozn. aut.), jehož povrch pomohou upravit technické služby města. Příjezd bude zajištěn tak, aby nemohlo dojít ke kolizím s vozidly stavby.“ Náhradní parkovací prostor se nachází v ulici Trojanova a řidiči motorových vozidel se na ono místo dostanou přes ulici Havlíčkova (a částečně ulici Libušina). „Trasa na parkoviště bude řádně označena, takže řidiči toto nové místo bez problémů najdou. Další možnost parkování se nabízí v ulici Dobrovského.“ uzavřel.


Podrobné informace na www.mestokralupy.cz.

7 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše