top of page
  • Obrázek autorakanalemmelnik

Začala výstavba nové učebny pro ZUŠ Kralupy nad Vltavou

KRALUPY - Začátkem měsíce března začala investiční akce s názvem „Přístavba objektu č. 181, ZUŠ Kralupy nad Vltavou.“ Jejím účelem je rozšíření stávajícího zázemí dvorní vestavbou nové učebny, díky které škola dostane další potřebný prostor pro výuku.

Nový komplex, jenž bude tvořen také propojovací halou, získá rovněž moderní zelenou střechu s dřevěnými prvky. Protože se nejedná o nikterak náročnou stavbu z hlediska provedení, lze očekávat dokončení akce ještě před letními prázdninami. „Termínově jsme k tomu od začátku směřovali. Škola bude mít pak celé dva měsíce na zařízení třídy. Doufejme, že v září už poběží výuka na všech úrovních,“ uvedla Marcela Horčičková, vedoucí odboru investic správy majetku MěÚ Kralupy nad Vltavou. Cena za dílo činí v tomto případě přibližně dva a půl milionu korun.


I s přihlédnutím k těmto investičním krokům, vedení města i nadále počítá s následným přesunem ZUŠ do dlouhodobě plánovaného kulturního centra, které vznikne přestavbou budovy bývalého pivovaru. To potvrzují i slova kralupského starosty Marka Czechmanna: „Na tomto postupu se nic nemění. Každá organizace, která bude mít v rekonstruované budově pivovaru sídlo, si vytyčila určité požadavky, jimž se snažíme dostát. Stejně tak tomu je i v případě umělecké školy.“


Otázkou ovšem zůstává, co bude s budovou školy po přestěhování. Marek Czechmann ovšem prozrazuje, že na všech těchto krocích se nyní pracuje: „Debaty o budoucnosti budov ZUŠ a DDM pochopitelně probíhají. Je možné, že se z těchto nemovitostí stanou městské byty, další variantou může být i prodej. Uvidíme, ke které alternativě se zastupitelé nakonec přikloní.“

Přestože se přístavba umělecké školy může v této chvíli jevit jako neefektivní, opak je pravdou. Zástupci nejvyššího orgánu města vzali v potaz právě onu neutěšenou situaci v ZUŠ a rovněž přihlédli k míře využitelnosti budovy v budoucích letech.


Zdroj město Kralupy nad Vltavou

4 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page