top of page
  • Marta Dušková

Zaopatřovací příspěvek nastavuje lepší podmínky pro start do nového života

Zaopatřovací příspěvek je určen mladému dospělému, který odešel z náhradní rodinné péče nebo z ústavního zařízení. Vyrůstal tedy v náhradní rodinné péči u pěstounů nebo poručníků nebo například v dětském domově.

Zaopatřovací příspěvek má pomoci pokrýt prvotní výdaje pro úspěšný start v životě. Jedná se o jednorázovou nebo opakovanou dávku, která podporuje osamostatnění mladých dospělých, kteří opustili náhradní péči.


Výše jednorázové dávky činí 28 750 Kč a nárok na ni vzniká po nabytí plné svéprávnosti. Úřad práce ČR (dále je „ÚP ČR“) příspěvek poskytuje mladým dospělým při odchodu z náhradní rodinné nebo z ústavní péče, pokud přestanou splňovat podmínku nezaopatřenosti. To znamená, že už ukončili povinnou školní docházku, nepokračují v dalším studiu a není jim více než 26 let. Dávka náleží stejné oprávněné osobě jen jednou.

Všechny změny, které ovlivňují trvání nároku na dávku, její výši nebo výplatu je vždy nutné písemně ohlásit na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR nejpozději do 8 dnů.

Podrobné informaci a elektronická žádost o jednorázový příspěvek jsou zveřejněny na webových stránkách MPSV Žádost o zaopatřovací příspěvek jednorázový (mpsv.cz).

Další informace jsou zveřejněny i na webových stránkách Úřadu práce Zaopatřovací příspěvek jednorázový (od 1. 1. 2022) (uradprace.cz).


Zaopatrovaci_prispevek_A4
.pdf
Stáhnout PDF • 1.90MB

UP-Zaopatrovaci-prispevek-jednorazovy-2022-09
.pdf
Stáhnout PDF • 743KB

35 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page