top of page
  • Obrázek autorakanalemmelnik

Zarybňování řeky Labe: Spolana spolu se žáky základní školy zvyšuje populaci ryb

Společnost Spolana společně se žáky základní školy, rybáři Českého rybářského svazu a Ekologickým centrem Kralupy nad Vltavou uspořádala tradiční akci zarybňování řeky Labe. Tento projekt je součástí dlouhodobé snahy Spolany

o obnovu populace ryb v regionu a zlepšení místního vodního ekosystému.

Do projektu se zapojují také žáci základních škol, kteří se při vypuštění ryb dozvídají zajímavosti o našich vodních tocích a učí se ohleduplnosti k životnímu prostředí.

Vypouštění ryb do řeky Labe je mezi žáky místních základních škol dlouhodobě oblíbenou akcí. Kromě vysazování ryb byl pro děti připraven také doprovodný program, ve kterém se děti hravou formou dozvěděly o vodě a životě v řece. „Jsme velmi rádi, že jsme se mohli do této akce zapojit. Děti se na akci velmi těšily, praktická výuka je vždy moc baví. Tato akce je skvělá příležitost pro všechny žáky, aby se dozvěděli více o životě v řekách

a o tom, jak mohou pomoci chránit naše životní prostředí.“ uvedla Zuzana Synáková, učitelka 4. třídy základní školy z Kostelce nad Labem.


„Zarybňovalo se třemi metráky převážně kaprovitých ryb, mezi kterými bylo i několik kusů lína, nebo i krásný siven americký, který také patří do tekoucí vody řeky Labe.“ doplnil

k vysazování ryb Luboš Zimmel, Vedoucí rybářského kroužku

v Neratovicích, který se za Český rybářský svaz události účastnil.


„Těší nás, že se daří vysazování ryb do Labe pravidelně spojovat s praktickou výukou žáků místních základních škol. Jsme velmi rádi, že o tuto akci mají děti dlouhodobě zájem a už teď se těšíme na medobraní na přelomu května a června, se kterým nám budou žáci také tradičně pomáhat.“ uvedl Piotr Kearney, jednatel společnosti Spolana.


Společnost Spolana se snaží o rozvoj životního prostředí nejen formou pravidelné výsadby ryb do řeky Labe, ale také podporou hnízdění kriticky ohroženého sokola stěhovavého, který pravidelně hnízdí na jednom

z komínů výrobního areálu. Již pětiletou tradici má také chov včel medonosných. Ty jsou od roku 2018 chovány ve včelích úlech, které jsou umístěny ve starém areálu výroby čokolády a sacharinu a výbornou kvalitu stáčeného medu potvrdily testy akreditované laboratoře Výzkumného ústavu včelařského.


Pavel Kaidl, tiskový mluvčí, ORLEN Unipetrol24 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page