top of page
  • kanalemmelnik

Zarybňování Labe pokračuje. Děti společně s rybáři vysadili do řeky půl metráku ryb

Třeťáci a čtvrťáci spolu s rybáři vypustili do Labe v Neratovicích dalších 500 kilogramů ryb. Akci pořádá již osmým rokem neratovická společnost Spolana, která je součástí rafinérské a petrochemické skupiny ORLEN Unipetrol. Vysazováním se podnik podílí na obnově rybí populaci v řece a pomáhá tak zlepšovat její ekosystém. Vedle Spolany a Českého rybářského svazu se projektu účastní Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou. Projekt si současně klade za cíl vzbudit u dětí ze základních škol zájem o životní prostředí. Díky tomuto ekologickému programu organizátoři doposud vypustili do Labe celkem 4,5 tuny ryb v hodnotě přibližně 400 tisíc korun.

„Dlouhodobě se zapojujeme do péče o životní prostředí i skrze projekty společenské odpovědnosti, kterými jsou chov včel medonosných v našem výrobním areálu, podpora hnízdění sokolů stěhovavých nebo právě zarybňování Labe,“ představuje aktivity Miroslav Falta, jednatel Spolany, a pokračuje: „Do řeky vysazujeme ryby již osm let ve spolupráci s místním rybářským svazem. Časem se k nám připojilo i ekologické centrum, které dětem vysvětluje zábavnou formou ekologická témata.“ Největším pozitivem projektu je perfektní stav a kondice rybí populace, které dokládají výsledky pravidelného monitoringu čistoty vody v okolí výrobního závodu Spolana.


„Na akci jsme tentokrát pozvali mladší žáky, protože je důležité, aby už i oni získávali povědomí o odpovědném chování k životnímu prostředí. Připravili jsme pro ně spoustu naučně-zábavných aktivit, například o třídění odpadů,“ komentuje lektorka Ekologického centra Kralupy nad Vltavou Jana Krátká.


Rybáři společně s libišskými žáky oživili podzimní vody řeky Labe o známé druhy ryb, mezi kterými nechyběl lín obecný, amur bílý, štika obecná, sumec velký a kapr obecný. Tyto druhy ryb vytvářejí v řece vyvážené společenství, které plní řadu ekologických funkcí. „Kapr obecný se dožívá až 30 let, pokud ho tedy někdo dřív neuloví a nesní. Děti měly možnost se o něm a dalších druzích ryb dozvědět celou řadu zajímavých informací,“ shrnuje Iva Šťastná, vedoucí rybářského kroužku Neratovice.

Spolana je vedle zarybňování Labe a chovu včel také aktivní v podpoře ohroženého sokola stěhovavého. Ve spolupráci s neziskovou organizací ALKA Wildlife se stará o sokoly od roku 2015. Celkem se zde vylíhlo již šest mláďat. Vliv výroby ve společnosti Spolana na životní prostředí se v posledních letech výrazně snížil. Okolí výrobního areálu, zejména dočišťovací nádrž, je vyhledávaným útočištěm řady chráněných a ohrožených živočišných druhů. Čistotu areálu potvrzuje přítomnost vydry říční, čírky obecné, ledňáčka říčního nebo pstruha obecného, tedy živočichů vysoce citlivých na kvalitu životního prostředí.


Pavel Kaidl, tiskový mluvčí


34 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page