top of page
  • Obrázek autorakanalemmelnik

Změny v příspěvku na bydlení

Poslední dobou i v souvislosti s navýšením cen energií mám velký problém utáhnout nájem. Ptala jsem se známého, který sám má podobné problémy a ten mi řekl, že dostává příspěvek na bydlení, který mu hodně pomůže utáhnout náklady na bydlení. Pak jsem ale zjistila, že na příspěvek nejspíš nemám nárok, protože jsem v podnájmu. Jak můžu situaci řešit?Je pravda, že u žádostí o příspěvek na bydlení platí zatím stále omezení, že je příspěvek přístupný pouze nájemníkům nebo vlastníkům nemovitosti. V praxi lidé třeba ani nepoznají žádný rozdíl, jestli žijí v nájmu nebo podnájmu. Podnájem ale neznamená to, že si pronajímáte třeba jeden pokoj v bytě, kde bydlí i někdo další, jak si řada lidí myslí. Jde o to, s kým máte uzavřenou smlouvu, zda s vlastníkem nemovitosti nebo s jejím nájemcem. Typicky bude mít problém žádat o příspěvek člověk, který si pronajímá družstevní byt od člena družstva. Samozřejmě tento postup je možný, nicméně vlastníkem v takovém případě je bytové družstvo, člen družstva je z pohledu práva nájemcem a ten může byt, za splnění podmínek zakotvených obvykle ve stanovách družstva, dále podnajmout. Konečný obyvatel bytu je tak podnájemníkem a nárok na příspěvek na bydlení nemá. Nebo lépe řečeno dlouho neměl…


V této souvislosti je totiž třeba zmínit nedávnou změnu zákona. Obsahem této novely je jednak zvýšení tzv. normativních nákladů na bydlení, což celkově zvýší výši příspěvku na bydlení, který bude možné čerpat. Další důležitou změnou je pak právě rozšíření okruhu osob, na něž se bude vztahovat možnost čerpat příspěvek na bydlení.


Na příspěvek budou mít nově nárok ti, které užívají byt na základě služebnosti. Obecně srozumitelnější je spíše pojem věcné břemeno. Jde tedy například o rodiče, kteří darovali své byty dětem, ale nechali si do katastru nemovitostí zapsat služebnost, podle níž mohou užívat byt až do konce života. Na takové lidi, kteří obvykle platí služby spojené s bydlením, se pak dle zmíněné novely bude hledět jako na vlastníky nemovitosti a v některých případech jim bude moci také vzniknout nárok na příspěvek na bydlení.

Druhým případem jsou právě lidé, kteří užívají byt jako podnájemníci. Pokud užívají byt celý a je to se souhlasem vlastníka bytu, tedy například již zmíněného bytového družstva, tak se na ně při posuzování nároku na dávku dle novely bude hledět stejně jako na nájemce. Pokud tedy splňujete nárok na příspěvek na bydlení, zejména pokud jde o náklady na bydlení a vaše příjmy. Tak samotná skutečnost, že jde o podnájem a nikoli nájem, by nově už problém být neměla.


Mgr. Jan Vobořil, Ph.D.

spolupracující advokát Iuridicum Remedium, z. s.

Článek byl zpracován pro Iuridicum Remedium, z. s. a vznikl za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva práce a sociálních věcí.

11 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page