top of page
  • Obrázek autorakanalemmelnik

Zvýšení cen dodávek tepla pro Kralupy od 1. května

Město Kralupy nad Vltavou zveřejnilo vyjádření společnosti ke zvýšení cen a bezpečnosti dodávek tepla pro obyvatelstvo na www.mestokralupy.cz. Týká se Kralup nad Vltavou a Chvatěrub.

Vyjádření:

Společnost TAMERO INVEST s. r. o. jako výrobce a distributor tepelné energie pro Kralupy nad Vltavou a Chvatěruby byla nucena vzhledem k aktuální situaci na energetickém trhu zvýšit od 1. 5. 2022 předběžné ceny tepelné energie o cca 19 %. Hlavním důvodem ke zvýšení předběžných cen je výrazný nárůst ceny zemního plynu, ze kterého je teplo produkováno a nárůst ceny emisních povolenek CO2. Naše společnost dlouhodobě dodává tepelnou energii hluboko pod celorepublikovým průměrem a věříme, že tomu bude i v následujících letech, kdy celý energetický průmysl bude procházet významnými změnami.


Společnost TAMERO INVEST s. r. o. má i nadále zajištěny spolehlivé dodávky zemního plynu. Pokud by v budoucnu došlo k přerušení dodávek zemního plynu a byl zemního plynu nedostatek, jsou odběratelé zemního plynu povinni se řídit „Vyhláškou o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu“. Na základě této vyhlášky jsou odběrná místa zákazníků rozdělena do skupin A až F, podle velikosti odběrů (ročních spotřeb) a důležitosti. Omezení nebo přerušení dodávek zemního plynu jednotlivým skupinám odběratelů je prováděno na základě vyhlášených odběrových stupňů, které vyhlašuje provozovatel přepravní soustavy, společnost NET4GAS. Vyhláška stanovuje pět odběrových stupňů, při kterých jsou postupně omezováni největší odběratelé – skupiny A, B a C. Pět odběrových stupňů, při kterých jsou postupně přerušovány dodávky plynu odběratelům skupin A až E. A jeden havarijní odběrový stupeň, který znamená přerušení dodávky plynu do všech odběrných míst včetně odběratelů skupiny F, do které jsou zařazeny domácnosti. Díky této vyhlášce by nemělo dojít k omezení dodávek zemního plynu pro domácnosti, potažmo přerušení našich dodávek tepla pro obyvatelstvo.


Doufáme, že se konflikt na Ukrajině brzy vyřeší a dojde tak k uvolnění nejen napětí politického, ale i cen na energetickém trhu.


Petr Štorek, výkonný ředitel energetiky TAMERO INVEST s. r. o.


17 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page