top of page
  • Marta Dušková

Falešní američtí vojáci připraví své naivní oběti o životní úspory

I přes neustálé varování nejen Policie ČR, neustálé uvádění příběhů podvodů počty podvedených a finanční částky neustále stoupají.

Romance scam neboli romantický podvod hraje na city prostřednictvím online komunikace, podvodník se snaží získat důvěru a citovou náklonost obětí především prostřednictvím seznamovacích webů, aplikací nebo sociálních médií. Cílem není nic jiného než získat především peníze či dary.


Podvodníci si vytváří falešné profily s atraktivními fotografiemi a prezentují vymyšlené životní příběhy.


Za koho se podvodníci vydávají?

A. Vojáci: Podvodníci se často vydávají za vojáky (zejména za americké), protože tato role je spojována s hrdinstvím, loajalitou a důvěryhodností. Navíc mohou vytvořit výmluvy, proč nemohou oběť potkat osobně nebo proč potřebují finanční pomoc kvůli svému nasazení v zahraničí.


B. Lékaři a zdravotníci: Podvodníci mohou tvrdit, že jsou lékaři nebo zdravotními pracovníky, protože tyto profese jsou vnímány jako prestižní a spolehlivé. Mohou také vymýšlet důvody, proč nemohou oběť potkat osobně, například kvůli pracovní zaneprázdněnosti nebo humanitárním misím v zahraničí.


C. Inženýři a podnikatelé: Podvodníci se často vydávají za úspěšné inženýry nebo podnikatele, aby vzbudili dojem finanční stability a úspěchu. Mohou vytvářet scénáře, ve kterých potřebují peníze na dokončení důležitých projektů nebo řešení neočekávaných problémů.


D. Vdovy/vdovci s dětmi: Podvodníci se mohou vydávat za vdovy nebo vdovce s dětmi, aby vyvolali soucit a emocionální pouto s obětí. Mohou tvrdit, že potřebují finanční pomoc pro své děti nebo kvůli naléhavým výdajům.


E. Zahraniční celebrity: Např. zpěváci či herci, kteří jsou slavní a kteří na nás narazili zcela náhodou.


Jak se chránit?

Pozorně prozkoumejte profily osob, se kterými komunikujete: Důkladně si prohlédněte profily osob, s nimiž se seznamujete online. Všímejte si detailů, jako jsou gramatické chyby, nejasné informace nebo příliš rychlé prohlubování emocionálního vztahu.


Ověřujte informace: Pokud máte podezření, zkontrolujte informace, které vám poskytují. Například můžete použít reverzní vyhledávání obrázků, aby jste zjistili, zda jsou fotografie autentické nebo zkopírované z jiných zdrojů.


Neposílejte peníze: Nikdy neposílejte peníze nebo údaje o svých bankovních účtech osobám, které jste nikdy osobně nepotkali. Žádná opravdová láska by neměla vyžadovat finanční podporu.


Požádejte o videohovor: Pokud máte podezření, požádejte osobu o videohovor. Podvodníci často odmítají videohovory, protože nemohou potvrdit svoji falešnou identitu.


Nejednejte zbrkle a bez rozmyslu: Pokud vás někdo tlačí k rychlému vývoji vztahu nebo požaduje peníze, buďte opatrní. Opravdová láska si vyžaduje čas a trpělivost.


Informujte se: Vzdělávejte se o nejnovějších romance scam a podvodných taktikách, abyste byli připraveni je rozpoznat.


Sdílejte své zkušenosti: Mluvte se svými přáteli a rodinou o svých online zkušenostech a získávejte jejich názory. Často mohou vnější pozorovatelé lépe rozpoznat varovné signály, že jste se stali terčem podvodu.


Zdroj informací Falešní američtí vojáci jsou testem mediální gramotnosti dospělé populace, mnoho ze starších uživatelek a uživatelů internetových služeb selže a přijde o celoživotní úspory - E-Bezpečí (e-bezpeci.cz), kde jsou uvedeny další důležité informace mimo jiné, jak je důležitá mediální gramotnost.


Obětmi podvodníků jsou především ženy, které touží po lásce, a přestože se s podvodníkem osobně nikdy nesetkaly, stejně uvěří krásným romantickým slibům s představou o společně strávených chvílích.

Iluzi o pozoruhodném vztahu s cizincem přes virtuální komunikaci uvěřilo již spoustu žen bez ohledu na region, ve kterém žijí a počet podvedených neustále stoupá i přes veškerá varování ve všech možných médiích.27 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page