top of page
  • Marta Dušková

Jak pracovat s nepříjemnými emocemi. Lze to vůbec?

Nepříjemné emoce jako je strach, úzkost, zlost, bezmoc, stud, osamělost, smutek, vina, prožívají čas od času všichni a potlačovat tyto emoce není řešení. Dlouhodobě se to nevyplácí.

S každou emocí lze pracovat a na každou existuje protilátka. Jak na to, radí Národní zdravotnický informační portál v článku Protilátky nepříjemných pocitů | NZIP.

Život je plný emocí a je takový, jak jej člověk prožívá.


Strach

Co znamená

Strach je emoce vznikající jako reakce na hrozící nebezpečí, ať už reálné, známé, nebo domnělé a nové.

K čemu mi slouží

Je v pořádku se bát. Strach Vás chrání před nebezpečím. Připravuje Vás na to, co se bude dít.

Protilátka

Nejste v tom sám/a. Vyhledejte bezpečí svých blízkých. Řekněte někomu, že máte strach. Sdílení strachu strach rozpouští. Bál/a jste se už mockrát!

Efekt protilátky

Zážitek bezpečí a vlastní síly.


Úzkost

Co znamená

Úzkost je kombinace emocí zahrnující strach, zlé předtuchy a obavy. Často u ní prožíváme tělesné pocity, jako je bušení srdce, nevolnost, bolest na hrudi, obtížné dýchání, chvění rukou.

K čemu mi slouží

Každý má někdy úzkost. Říká nám, že ztrácíme jistotu a kontrolu. Někdy je to zpráva, že už je toho na nás prostě moc.

Protilátka

Zastavte své myšlenky. Rozhlédněte se kolem a řekněte si pro sebe pět věcí, které v tuto chvíli reálně vidíte. Změňte polohu nebo se projděte. Získejte pro sebe o dané situaci dostatek informací.

Efekt protilátky

Zklidnění a pocit jistoty.


Smutek

Co znamená

Smutek je přirozená reakce na ztrátu. Ztratit můžeme blízkou osobu, ale i svobodu a možnost žít život jako před tím.

K čemu mi slouží

Smutek je zpráva pro ostatní, že potřebujeme pomoc. Smutek nám dá dostatek času, abychom si mohli na ztrátu zvyknout a přijmout ji.

Protilátka

Sdílejte vaši ztrátu s blízkými lidmi. Truchlete nad tím, co jste ztratili. Buďte k sobě laskaví a dejte si dostatek času. Ztráta je univerzální zážitek každého člověka.

Efekt protilátky

Pocit klidu a smíření.


Zlost

Co znamená

Zlost vzniká v situaci, kdy nám někdo nebo něco brání v dosažení našich cílů. Nebo když nás někdo nebo něco ohrožuje nebo omezuje.

K čemu mi slouží

Zlost nám dodá energii pro odstranění překážky nebo pro boj s danou hrozbou.

Protilátka

Všimněte si, že se zlobíte. Přijměte zlost jako přirozenou reakci. Uvědomte si, v čem Vám zlost může v tuto chvíli pomoci. Najděte vhodný způsob, jak v dané situaci zlost vyjádřit.

Efekt protilátky

Uvolnění a zážitek kontroly v situaci.


Stud

Co znamená

Stud je zážitek, že s námi musí být něco špatně, ale vlastně nevíme co. Často je spojený s představou, že všichni kolem nás to ví.

K čemu mi slouží

Stud nás chrání před odmítnutím ostatními. Stydět se nám pomáhá neukázat světu to, kdo jsme, protože si myslíme, že to není dost.

Protilátka

S odvahou si řekněte, že to, za co se stydíte, je Vaší součástí a patří to k Vám. Důvěřujte, že Vás druzí takového přijmou, i když můžete mít z minulosti jinou zkušenost. Není nic, co by neměli i ostatní.

Efekt protilátky

Sebepřijetí a pocit, že patřím mezi ostatní.


Vina

Co znamená

Vina je reakce na to, že jsme udělali reálně nebo domněle něco špatného. Někdy vinu zažíváme, když máme pocit zodpovědnosti za nepříjemné pocity druhých.

K čemu mi slouží

Vina nám pomáhá poučit se z chyb.

Protilátka

Omluvte se a odčiňte to, co se odčinit dá. Přijměte adekvátní trest. Podpořte se, že jste se v dané situaci zachoval/a nejlépe, jak jste mohl/a.

Efekt protilátky

Sebepřijetí a zážitek, že chybovat je lidské.


Osamělost

Co znamená

Osamělost je zážitek hlubokého smutku v reakci na izolaci od ostatních. Často ho paradoxně zažíváme i v přítomnosti druhých. Je spojený s tíživým pocitem, že to nemůžeme ovlivnit.

K čemu mi slouží

Osamělost nás může chránit před strachem z odmítnutí nebo ztrátou blízkých vztahů. Někdy nám samota dává alespoň naději, že bychom s druhými být mohli.

Protilátka

Spolehněte se, že všichni kolem vás také potřebují blízkost. Sami nabídněte pro Vás bezpečnou blízkost druhému člověku. Zapojte se do nějaké zájmové skupiny. Nebojte se riskovat. Přijímejte, co je, neporovnávejte svou novou zkušenost s ideálem.

Efekt protilátky

Pocit, že někam patřím, prožitek sounáležitosti.


Bezmoc

Co znamená

Bezmoc je pocit, že jsme v situaci, ze které neexistuje žádné východisko. Pocit, že i kdybychom udělali cokoli, není záchrany. Můžeme být přesvědčení, že jsme zcela závislí na jiných lidech nebo jiné (vyšší) moci.

K čemu mi slouží

Někdy nás bezmoc chrání před zklamáním, že naše akce nepovede k žádnému výsledku. Bezmoc může být i naučená, jestliže jste se o změnu situace v minulosti několikrát bezvýsledně pokusili.

Protilátka

Vždy existuje východisko. Samotné přijetí bezvýchodnosti situace už je vlastně aktivní přístup. Důvěřujte, že čas běží a věci se mění. Udělejte cokoli, co vás v dané situaci napadne, jen nečekejte okamžité výsledky. Jen důvěřujte tomu, že aktivní zapojení je cesta z bezmoci.

Efekt protilátky

Pocit kontroly nad situací. Zážitek, že mohu něco udělat.


38 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page