top of page
  • Marta Dušková

Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání nabyla účinnosti 1. února

Od pondělí 1. února platí novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, zákon je publikován ve Sbírce zákonů pod č. 501/2020 Sb. a mění zákon č. 246/1992 Sb.


Jednou z důležitých změn v novele zákona je zákaz prodeje psů a koček ve zverimexech či na veřejných prostranstvích. Chovatelé tří a více fen budou muset vést evidenci.


"Ustanovení zákona přímo zakazuje prodej či předání psa nebo kočky na veřejném prostranství. K předávání zvířat z nelegálních chovů v nevhodných podmínkách totiž často dochází na odlehlých parkovištích či jiných místech. Prodejci se tak snaží vyhnout návštěvě kupujícího v místě chovu, která by dotyčného mohla od nákupu odradit a chtějí zůstat v ilegalitě. Zákon nově také zakazuje prodej psů, koček a primátů v obchodech se zvířaty," upřesnil mluvčí veterinární správy Petr Vorlíček.

Poprvé se v zákoně objevuje i pojem množírna, který tam dosud chyběl. Nová legislativa ho jasně definuje pomocí nejtypičtějších znaků, které jsou s množírnami spojovány – například chov zvířat v nevhodných podmínkách a velkém počtu. Za množírnu se dle veterinární správy považuje zařízení, které "zvířatům neumožňuje uspokojovat jejich fyziologické, biologické a ekologické potřeby.


Novela zákona obsahuje také celou řadu bodů s dopadem na chovatele hospodářských zvířat. Mezi hlavní změny patří například zákaz celoročního vazného ustájení, či zákaz klecového chovu nosnic, k němuž dojde od roku 2027. Novela rovněž zpřísňuje podmínky pro chov takzvaných druhů vyžadujících zvláštní péči, mezi něž se řadí například šelmy či primáti.


Související vyhláška o minimálních standardech pro hospodářská zvířata bude na základě změny definice v zákoně platit nově též pro koně chované jako zájmová zvířata, až dosud se vztahovala na koně chované pouze coby zvířata hospodářská. Toto zjednodušení a vyjasnění legislativních požadavků by mělo vést ke zlepšení vymahatelnosti zákona. Dobré životní podmínky je třeba zajistit všem koním, bez ohledu na jejich využití.


Podrobné informace jsou zveřejnění na webových stránkách Státní veterinární správy www.svscr.cz.

22 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page