top of page
  • Marta Dušková

Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 19. října 2020

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu byl vydán pokyn k postupu při konání svatebních obřadů od pondělí 19. října. Na základě tohoto usnesení vlády je možno konat svatební obřady a přijímat prohlášení o uzavření registrovaného partnerství do neděle 18. října za stejných podmínek jako dosud.


Od pondělí 19. října dochází k omezení počtu účastníků těchto obřadů na třicet osob. Do tohoto počtu se započítávají i snoubenci, oddávající, matrikář. V průběhu obřadu není nutno mezi účastníky dodržovat dvoumetrové rozestupy.

Osoby během obřadu nejsou povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest, nicméně jejich nošení lze doporučit, a to zejména v případech střídání svateb v jednom vnitřním prostoru krátce za sebou. Mimo přímou účast na samotných obřadech je povinnost roušku nosit ve vnitřních prostorách veřejných budov.

Každý obecní úřad by měl zajistit potřebná hygienická opatření, což mimo jiné zahrnuje průběžnou dezinfekci vnitřních prostor. Je nezbytné dodržovat hygienu rukou. Podání ke gratulaci je možné pouze po vzájemné dohodě všech dotčených osob.

K podpisu protokolu o uzavření manželství či registrovanému partnerství přistupují osoby, které jej podepisují, jednotlivě s dodržením dvoumetrových rozestupů. Pro účel následné oslavy se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00:00 hodin do 06.00 hodin.


Podrobné informace k obřadům podá patřičný matriční úřad.

6 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

留言


bottom of page