top of page
  • Marta Dušková

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa v Mělníku

Jom ha-šoa je svátkem státu Izrael a připomíná šest milionů židovských obětí jedné z nejtragičtějších událostí lidských dějin – holocaustu (hebrejsky šoa). Den holocaustu a hrdinství je dnem, kdy se prostřednictvím vzpomínkových obřadů připomíná památka obětí holocaustu.

Každý rok se po celé republice realizuje Veřejné předčítání jmen obětí holocaustu. V Mělníku se veřejné čtení uskuteční v pátek 28. dubna ve 14 hodin již tradičně v parku mezi chrámem sv. Petra a Pavla a ZUŠ Mělník. Připomínková akce Veřejné čtení jmen obětí letos vstoupí do svého 17. ročníku.


Citace z webu města Jom ha-šoa: Vrátili se… A co dál?: Mělník (melnik.cz):

„Jako každý rok budeme společně číst jména lidí, kteří byli během druhé světové války pro svůj původ nacisty nespravedlivě pronásledováni a zavražděni. Stejně jako v minulých letech se touto akcí připojujeme k uctění památky hrdinů a obětí holocaustu, který nese název Jom ha-šoa ve ha gvura (Den holocaustu a hrdinství) a upomíná na den zahájení povstání židovských vězňů nacistického ghetta ve Varšavě. Odvaha a hrdinství vězňů varšavského ghetta i všech dalších, kteří se odhodlali hájit právo na důstojnost nejen svou, ale i všech dalších utlačovaných a ponižovaných, je pro nás dodnes inspirací.

Osvobozením z koncentračního tábora a návratem do vlasti to neskončilo. Před většinou osvobozených vězňů se otevírala neznámá realita – ztracené rodiny, ukradený majetek, zničený domov, zmařené sny. Mají zůstat ve vlasti a začít znovu? Nebo začít znovu v nové zemi? Má cenu žít dál? Lze navázat na ztracenou minulost? Je možné pokračovat tam, kde byl byl život zpřetrhán?

Tématem letošního ročníku je vyrovnání se s minulostí a nutnost rozhodnout se, jakým směrem se vydat dál. Hledání nových životních cest, nových možností, nového směru, budování si nové identity, nové rodiny, nové budoucnosti“.

Jana Korábová a Institut Terezínské iniciativy

Na úvodní fotografii: Hala se jmény obětí holocaustu v památníku Jad vašem v Jeruzalémě. | FOTO: David Shankbone / Wikimedia Commons /Public Domain

8 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page