top of page
  • Obrázek autorakanalemmelnik

Závěrečná on-line prezentace projektu Příběhy našich sousedů

Závěrečná on-line prezentace projektu Příběhy našich sousedů se uskutečnila ve čtvrtek 12. listopadu. Zúčastnily se jí zástupci jednotlivých týmů, kteří prezentovali své pamětníky, vedoucí týmů, ředitelé zúčastněných škol, starostové obcí, které projekt podpořily a také pamětníci. Prezentace byla vedena a moderována ze sídla Post Bella v pražské Lucerně. Moderátor a zároveň koordinátor projektu Michal Šimek připomněl, že tato prezentace už byla dvakrát odložena vzhledem k epidemii covidu.

Nejdříve na jaře a posléze i na podzim, kdy se měla v omezeném počtu konat na Palachově gymnáziu na Mělníku. Moderátor ocenil, že své pamětníky prezentovali i bývalí deváťáci, kteří již studují na střední škole a přesto si nyní našli čas. Účastníci prezentace uctili minutou ticha památku dvou pamětníků, kteří v průběhu roku zemřeli – paní Růženy Sojkové ze Želíz a pana Josefa Kulmana ze Mšena. Vedoucí projektu Příběhy našich sousedů Veronika Stehlíková z Post Bella ve svém pozdravu zdůraznila, jak je důležité si prostřednictvím zaznamenávání pamětnických příběhů připomínat naši minulost a poděkovala všem zúčastněným týmům za jejich práci. Projektu se zúčastnilo 37 žáků v sedmi týmech z pěti škol (ZŠ Všetaty, ZŠ Byšice, ZŠ Mšeno u Mělníka, ZŠ Jungmannovy sady na Mělníku, ZŠ Lužec nad Vltavou).


Během prezentace se její účastníci mohli seznámit s příběhy sedmi pamětníků – Jindřišky Herclíkové z Dřís (dramatické události na konci 2. světové války, Marty Krymlové ze Všetat (účast na sokolských sletech a spartakiádách), Josefa Kulmana ze Mšena (potíže učitele se špatným kádrovým profilem), Jany Ramešové z Jevíněvse (její prateta Tereza Stolzová zpívala ve světové premiéře v milánské La Scale Aidu v opeře Giussepe Verdiho), Josefa Sádla z Byšic ( jeho celoživotní angažmá v Sokole), Růženy Sojkové ze Želíz ( její tatínek Josef Hořejší vlastnil továrnu na kočárky na Mělníku a byl 7.1. 1950 popraven), Věry Velínské z Byšic (o dětství ve mlýně Lejkov v Byšicích, tatínkova pomoc partyzánům za války a ´jeho zatčení po nástupu komunistů k moci). Projekt PNS Mělnicko byl nesoutěžní. Přesto se koordinátor Michal Šimek obrátil na ředitele mělnického archivu Dalibora Státníka, aby se vyjádřil k výsledkům práce jednotlivých týmů. Jeho posudek Michal Šimek přečetl vždy ke konkrétnímu týmu po skončení prezentace jeho pamětníka. Dalibor Státník přes různou kvalitu zpracování příběhů ocenil práce všech týmů takto: „Všechny příběhy jsou zpracovány kvalitně, doprovodné fotografie jak z rozhovorů, natáčení, tak i jako dokumentace narátorů jsou rovněž standardní.“ Účastníky prezentace pozdravili ze záznamu či živě starostové všech zúčastněných obcí. Ze záznamu také dosud žiící pamětníci s výjimkou Jindřišky Heclíkové, jejíž pozdrav všem účastníkům vyřídila její vnučka. Na otázky moderátora starostové vysvětlili, proč jejich obce finančně podpořily účast škol na projektu, popsali, jak se vyrovnávají s covidem a pozdravili účastníky prezentace. Mělnický starosta Ctirad Mikeš zhodnotil práci Post Bella nejenom na tomto projektu, když řekl: „Post Bellum dělá vysoce záslužnou práci. A nedělá ji jenom jako, ale doopravdy. Oceňuji práci koordinátora Michala Šimka, který dotáhl projekt až k této formě závěrečné prezentace navzdory tomu, že byla dvakrát odložena.“


Moderátor upozornil na to, že zájemci se mohou s výsledky práce jednotlivých týmů seznámit na stránkách projektu po rozkliknutí následujícího odkazu ZDE. Také zdůraznil, že seznámení s těmito pamětnickými příběhy nám znovu ukázalo, jak život společnosti zdaleka netvoří jen lidé, kteří mají moc a peníze. Pro život společnosti jsou důležití normální nenápadní lidé, kterým je vlastní slušnost, poctivost, opravdovost a statečnost. Poděkoval všem za účast při závěrečné prezentaci. Vyjádřil díky také těm, kteří projekt podpořili finančně nebo morálně, zejména: Gymnáziu Jana Palacha na Mělníku za poskytnutí prostor pro uvažovanou závěrečnou prezentaci, jmenovitě paní ředitelce Iloně Němcové.


Za finanční podporu jednotlivých školních týmů městysu Všetaty, obci Byšice, městu Mšenu, městu Mělníku a obci Lužec nad Vltavou. Také všem členům týmů a jejich vedoucím. Kromě těchto výše jmenovaných sluší ještě poděkovat Městskému kulturnímu centru na Mělníku, v jehož prostorách se měla konat již v březnu 2020 závěrečná prezentace, Signál rádiu v Mladé Boleslavi za umožnění natočení rozhlasových reportáží, odborníkům z Post Bella za vedení videoworkshopů a ředitelkám a ředitelům zúčastněných škol za morální podporu práce týmů.


A v neposlední řadě patří dík také hlavním partnerům projektu Příběhy našich sousedů – Českému rozhlasu, Ministerstvu školství a firmě Analogia. Před závěrečným rozloučením si před kamerou Veronika Stehlíková s Michalem Šimkem skleničkou džusu připili na zdar projektu a zdraví všech zúčastněných.


Michal Šimek

11 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page